Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Dominika Wrońska-Wałach

Stanowisko: asystent

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
wtorek 13:15-14:15
czwartek 10:00-11:00
pok. 2.16

 

Geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia, dendrochronologia, procesy osuwiskowe, Ural Polarny,

© IGiGP UJ "2019"