Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Sławomir Szot

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

© IGiGP UJ "2019"