[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Marek Kosowski

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Phone+48/12-421-3262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Po wcześniejszym umówieniu się droga e-mailową.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional