Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Marek Kosowski

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Phone+48/12-421-3262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Po wcześniejszym umówieniu się droga e-mailową.

© IGiGP UJ "2019"