[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Agata Warchalska-Troll

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-03-05.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym 2018/2019: czwartki 14:45-15:45.
Pokój 3.16
Inne terminy możliwe do ustalenia poprzez pocztę elektroniczną.

 

Spis publikacji

Publikacje naukowe recenzowane, redakcja monografii

Warchalska-Troll A., 2018, Natura 2000 sites in the Polish Carpathians vs local development: inevitable conflict? eco.mont Journal of Mountain Protected Areas Research and Management 10 (2): 50-58. DOI: 10.1553/eco.mont-10-2s50.

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians, Mountain Research and Development, 34(4):344-355.
DOI: http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1

Warchalska-Troll A., 2013, Progress of rehabilitation of large housing estates in Katowice (Poland), Hungarian Geographical Bulletin, Vol. 62, No. 1, Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 102-112.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2013, Obszary chronione [w:] Krukar W., Troll M. (red.) Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Warchalska-Troll A., 2012, How To Measure Susceptibility To Degradation In Large Post-Socialist Housing Estates?, Prace Geograficzne, z. 130, IGiGP UJ, Kraków, 55-71.

Troll M., Warchalska A. (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, t. 13, COTG PTTK w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 320.

Warchalska A., 2006, Łemkowszczyzna jako obszar współistnienia granic [w:] J. Górecki (red.), Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej, Koło Geografów UJ, Kraków, 227-234.


Publikacje popularnonaukowe i nierecenzowane

Warchalska-Troll A., 2014, Challenges for protected mountain areas in Central and Eastern Europe. Examples from Poland and Ukraine, 5th Symposium for Research in Protected Areas 10 – 12 June 2013, Mittersill, Conference Volume, Hohe Tauern National Park, 805-809.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2012, U Mariji Iliuk na Stepańskim w Dzembroni, Płaj. Almanach karpacki, nr 45, Towarzystwo Karpackie, Warszawa, 68-77.

Warchalska-Troll A., 2012, Susceptibility of large post-socialist housing estates in Poland to landscape and social degradation. The example of the city of Katowice (Upper Silesia), European Geographer – EGEA Magazine, Issue 9, EGEA, Utrecht, 13-17.

Warchalska A., 2006, Mines, Caves and Riverstreams Around Krakow, The European Geographer - EGEA Magazine, Issue 1, EGEA, Utrecht, 28-30.

Warchalska A., 2006, Globusik - działalność wydawnicza [w:] I. Walczak (red.), Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytety Jagiellońskiego w latach 1981-2006, Koło Geografów UJ, Kraków, 59-65.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional