Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Krzysztof Ostafin

Stanowisko: asystent

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-03.

Konsultacje:

do 16 lipca 2019 konsultacje we wtorki od 10:30-12:00 i po uzgodnieniu e-mailowym
17 lipca - 31 sierpnia jestem nieobecny w IGiGP UJ, kontakt e-mailowy

 

Strona www (publikacje, projekty):

http://www.ostafink.pl strona prywatna

http://www.gasid.pl strona projektu

http://www.sespitsbergen.pl strona projektu
https://www.youtube.com/watch?v=iQ820JudVlY

Przykładowe mapy studentów I roku studiów licencjackich wykonane na kursie Geoinformatyka
http://www.gis.geo.uj.edu.pl/ZGIS/dydaktyka/Mapy/html/galeria_map.html

Ogłoszenia

2019-01-18: K.Ostafin 21 I -> 24 I (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"