Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Barbara Ja¶kowiec

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
po wcze¶niejszym uzgodnieniu drog± mailow± (pok 3.14)

© IGiGP UJ "2019"