[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Stanowisko: asystent

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-02-24.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym

wtorek g. 10.00-11.30
środa g. 10.00-11.30

Istnieje możliwość ustalenia pilnych konsultacji po uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

 

Ogłoszenia

2019-03-08: M. Kubal-Czerwińska - odwołane konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-02-13: Kurs "Zagospodarowanie turystyczne" w semestrze wiosennym (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional