Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Stanowisko: asystent

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-02-24.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym

wtorek g. 10.00-11.30
¶roda g. 10.00-11.30

Istnieje możliwo¶ć ustalenia pilnych konsultacji po uzgodnieniu terminu drog± e-mailow±.

 

Ogłoszenia

2019-05-17: M. Kubal-Czerwińska - zmiana terminu konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"