Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Marek Ciechowski

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje odbywaj± się po wcze¶niejszym uzgodnieniu terminu drog± e-mailow±.

© IGiGP UJ "2019"