Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Judyta Lasek

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.20

Phone +48/12-664-5263

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje po wcze¶niejszym uzgodnieniu drog± mailow±.
(pok. 2.20)

© IGiGP UJ "2019"