Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Katarzyna Ostapowicz

Stanowisko: adiunkt

Zespół RS4FOR

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42

Phone +48/12-664-5300

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-01.

Konsultacje:
Konsultacje w ograniczonym zakresie możliwe tylko drogą e-mailową.

Urlop naukowy od sierpnia 2019 do marca 2020.

 

Research Interests

My research focuses on a better understanding of coupled human – environmental systems. I am particularly interested in the use of geographic information science and technology (GIS&T) in environmental studies with the emphasis on remote sensing change detection. I specialize in land use and land cover change detection and modeling, and biodiversity assessment (habitat and landscape fragmentation and connectivity). I am also interested in GIS&T education and e-learning.

More information: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Ostapowicz2

Zainteresowania badawcze:

Teoria i technologia informacji geograficznej. Wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej w badaniach środowiska. Modelowanie matematyczne i statystyczne. Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu. Ocena fragmentacji i łączności na poziomie krajobrazu i gatunków. Relacje człowiek – środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Metodyka nauczania teorii i technologii informacji geograficznej, e-learning.

Więcej informacji: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Ostapowicz2

Ogłoszenia

2019-04-25: Nabór na dwa stanowiska dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN w zakresie teledetekcyjnego „big data” i modelowania przestrzennego (Inne)

© IGiGP UJ "2019"