Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-05-13.

Konsultacje:
Poniedziałek:10:30-11:30
Wtorek: 10:30 - 11:30
IGiGP UJ: 3.35
W razie potrzeby kontaktu proszę umówić się drog± mailow±: malgorzata.luc@uj.edu.pl

 

geoinformatyka, badania krajobrazowe, zmiany użytkowania ziemi

Ogłoszenia

2019-05-13: Zmiana terminów konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-05-08: Odwołanie konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-04-08: Odwołanie konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"