[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Piotr Pieczara

Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny

Funkcja: kierownik Stacji Naukowo Badawczej Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

31-501 Kraków, ul. Kopernika 27

Phone+48/12-421-3262

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional