Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

lic. Danuta Szewczyk

Stanowisko: pracownik techniczny

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

32-765 Rzezawa, Łazy

Phone+48/14-611-30-67

© IGiGP UJ "2019"