[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr inż. Mariusz Klimek

Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny

Funkcja: kierownik Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

32-765 Rzezawa, Łazy

Phone+48/14-611-30-67

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional