Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Łukasz Jelonkiewicz

Stanowisko: laborant, otwarty przewód

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.24

Phone +48/12-664-5248

Phone+48/12-664-5432

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
środa 11.00 - 12.00

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne, p. 0.24

 

Analityka środowiskowa, biosensoryka, toksykologia, wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

© IGiGP UJ "2019"