[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Łukasz Jelonkiewicz

Stanowisko: laborant, otwarty przewód

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.24

Phone +48/12-664-5248

Phone+48/12-664-5432

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
środa 11.00 - 12.00

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne, p. 0.24

 

Analityka środowiskowa, biosensoryka, toksykologia, wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional