[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

prof. dr hab. Jacek Kozak

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcja: z-ca dyrektora IGiGP UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik zakładu

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.40

Phone +48/12-664-5299

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
poniedziałek 11.00-12.00; czwartek 12.00-13.00
(pok. 3.40)
+ kontakt mailowy (jacek.kozak@uj.edu.pl)

 

Specjalność: zastosowania GIS i teledetekcji w badaniach środowiska i jego przemian, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich.

Ogłoszenia

2019-03-01: Jacek Kozak - konsultacje 4 i 7 marca (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-12-14: Jacek Kozak - konsultacje 17 grudnia (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional