Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Lidia Luchter

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Phone +48/12-664-5331

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-04-02.

Konsultacje:
wtorek: 12.00 - 13.00
(pok. 3.06)

Ogłoszenia

2019-02-08: Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego - II termin (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"