Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Robert Guzik

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Phone +48/12-664-5334

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-04-30.

Konsultacje:
Dr Robert Guzik – konsultacje maj 2019
z uwagi na zajęcia terenowe i wyjazdy konferencyjne
w maju 2019 zapraszam na konsultacje:

7V wtorek 13:00-14:00
8V środa 11:00-12:00
14V wtorek 13:00-14:00
16V czwartek 11:00-12:00
28V wtorek 11:00-12:00
30V czwartek 11:00-12:00

Inne terminy możliwe po umówieniu: robert.guzik@uj.edu.pl

 

Robert Guzik jest adiunktem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował geografię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Hull University w Wielkiej Brytanii. Przez rok pracował w Gloucestershire University w Wielkiej Brytanii. Brał udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych poświęconych tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest autorem ekspertyz dla UNESCO, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych. Pełni funkcję asesora Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w polach Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Wiejskich oraz w polu Społeczeństwo Informacyjne. Zawodowo interesuje się uwarunkowaniami i aspektami przestrzennymi funkcjonowania przemysłu samochodowego, problematyką dostępności komunikacyjnej, uwarunkowaniami rozwoju regionalnego, rewitalizacją miast, budową społeczeństwa informacyjnego oraz badaniami poziomu życia. Prywatnie interesuje się obszarami górskimi Europy, których zdobywa szczyty, jest też zapalonym narciarzem i kolekcjonerem map.

© IGiGP UJ "2019"