Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikaprof. dr hab. Boleslaw Domański

Stanowisko: profesor zwyczajny

Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.28

Phone +48/12-664-5335

Phone+48/12-664-5388 (fax)

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-05-08.

Konsultacje:
Konsultacje w roku akademickim w pokoju 3.29 III piętro:
wtorek godz. 10.00-11.00
czwartek godz. 13.00-14.00
W dniach 28 lutego, 28 marca, 9 maja i 16 maja konsultacje wyj±tkowo w godz.15.00-16.00
Nie będzie konsultacji w dniu 11 kwietnia i 14 maja br.
Konsutacje w lipcu i sierpniu możliwe do umówienia drog± mailow±.

 

Ogłoszenia

2019-05-18: Zmiana godzin konsultacji prof. Bolesław Domański wtorek 21 maja br. (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"