Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34

Phone +48/12-664-5326

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-04-23.

Konsultacje:
Konsultacje w kwietniu/maju 2019 r.
16.04 - wtorek - w godz. 9.00-9.25 oraz 11.05-11.25
30.04 - wtorek - w godz. 11.00-12.00
07.05 - wtorek - w godz. 11.00-12.00
09.05 - czwartek - w godz. 14.00-15.00
lub w godzinach uzgodnionych drog± e-mailow±.

 

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/pracownicyKP.htm

Ogłoszenia

2019-04-13: Zmiana terminów konsultacji K. Piotrowicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"