Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34

Phone +48/12-664-5326

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-01.

Konsultacje:
Konsultacje w lipcu 2019 r.
- 4 lipca (czwartek), 8 lipca i 15 lipca (poniedziałek)
w godzinach uzgodnionych e-mailowo.

Kolejne konsultacje możliwe dopiero we wrześniu
lub w ograniczonym zakresie w czasie wakacji e-mailowo.

 

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/pracownicyKP.htm

Ogłoszenia

2019-04-13: Zmiana terminów konsultacji K. Piotrowicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"