Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Janusz Siwek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.35

Phone +48/12-664-5277

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-01.

Konsultacje:
Terminy konsultacji w lipcu i sierpniu 2019 r.
W okresie od 1.07 do 9.07.2019 konsultacje są odwołane w związku z moim wyjazdem na ćwiczenia terenowe.
12.07 konsultacje od 11.00 do 12.00
Od 15.07 do 31.08.2019 jestem na urlopie.
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

Zainteresowania badawcze:
Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych, hydrochemia, procesy hydrologiczne w zlewni, źródła, jakość wód podziemnych, zastosowanie GIS w hydrologii.

Wykaz publikacji:
http://www.hydro.geo.uj.edu.pl/~j.siwek
oraz
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Janusz_Siwek
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-4273-2014
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1636-1524
Publon: http://publons.com/researcher/1400191/janusz-siwek

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?value=Siwek%2C+Janusz+%5BSAP11116704%5D&type=author&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&update=Aktualizuj&view=mod2&

Ogłoszenia

2019-05-13: Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-18: bezpłatne warsztaty Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"