Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Robert Pawlusiński

Stanowisko: adiunkt

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.05

Phone +48/12-664-5290

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-18.

Konsultacje:
Konsultacje

05.09.2019 - GODZ. 12.00-13.00

Zaliczenia i egzaminy poprawkowe* (forma ustna): 05.09.2019 o godz. 13.00 (pokój 3.05)
(*dotyczy wszystkich kursów poza Karpatami. Termin zaliczenia z tego kursu zostanie podany w osobnym ogłoszeniu)


W celu uzgodnienia dodatkowego terminu spotkania proszę o kontakt e-mailowy:
robert.pawlusinski@uj.edu.pl.

 

© IGiGP UJ "2019"