Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-05.

Konsultacje:
Konsultacje
Urlop 25.07.2019 - 21.08.2019
konsultacje
wtorek 12-13
czwartek 14-15

Terminy egzaminów i zaliczeń:
17.06.2019 poniedziałek godz.10-12 s.1.15 zaliczenie z Dydaktyki geografii
17.06.2019 poniedziałek 12-15 s.1.15 egzamin z Dydaktyki geografii II i Dydaktyki przyrody
19.06.2019 środa godz.11-13 s.1.15 egzamin z Podstaw dydaktyki

Adres mailowy: malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2019-06-25: M.Pietrzak zmiana terminów konsultacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-06-04: M.Pietrzak - zmiana godzin konsultacji we wtorki (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-03-05: Podstawy nauk o Ziemi (Inne)

2019-01-08: KMTPNiS - zajęcia 8.01.2019 (Inne)

2019-01-03: Dydaktyka - 4.01.2019 (Inne)

2018-12-14: ICT w kształceniu (Inne)

2018-12-10: KMTPNiS - zajęcia 11.12.2018 (Inne)

© IGiGP UJ "2019"