Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34

Phone +48/12-664-5271

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-15.

Konsultacje:
W okresie 16.07-01.09 jestem nieobecna. Najbliższy termin konsultacji: 02.09.2019 (poniedziałek), godz. 10.00-12.00

Pokój 2.34, II piętro
Kontakt mailowy: anna.michno@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
1. Holoceńska ewolucja dolin rzecznych w obszarach wyżynnych i pogórskich.
2. Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję różnej wielkości dolin rzecznych.
3. Uwarunkowania lokalne rozwoju dolin.
4. Sedymentologiczny zapis ewolucji dolin w osadach budujących ich dna oraz w pokrywach stokowych.
5. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.
6. Współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
Obszary realizacji badań: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Karpaty Zewnętrzne, Podhale, Tatry, S Maroko

Ogłoszenia

2019-07-15: A. Michno - konsultacje wrzesień 2019 (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"