Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34

Phone +48/12-664-5271

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-05-20.

Konsultacje:
Terminy konsultacji w semestrze letnim 2018/2019:
poniedziałek, godz. 10.00-11.30
środa, godz. 8.30-10.00

W związku z wyjazdem służbowym odwołuje konsultacje w środę 22. maja – termin zastępczy: czwartek 23. maja godz. 9.00-12.00.
W terminie 27.05 – 01.06 jestem na zajęciach terenowych (konsultacje zostaną odwołane w tym terminie)

Pokój 2.34, II piętro
Kontakt mailowy: anna.michno@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
1. Holoceńska ewolucja dolin rzecznych w obszarach wyżynnych i pogórskich.
2. Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję różnej wielkości dolin rzecznych.
3. Uwarunkowania lokalne rozwoju dolin.
4. Sedymentologiczny zapis ewolucji dolin w osadach budujących ich dna oraz w pokrywach stokowych.
5. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.
6. Współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
Obszary realizacji badań: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Karpaty Zewnętrzne, Podhale, Tatry, S Maroko

Ogłoszenia

2019-05-20: A. Michno - konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-04-08: A. Michno - konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-03-20: A. Michno - Proseminarium Licencjackie (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"