[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Stanowisko: profesor zwyczajny

Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.29

Phone +48/12-664-5269

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
poniedziałek: 12.00 - 14.00, czwartek 15:30 - 16:30
(pok. 2.29)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional