Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Bogdana Izmaiłow

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.28

Phone +48/12-664-5268

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
poniedziałek 14.00 - 16.00
(pok. 2.28)

© IGiGP UJ "2019"