Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcja: kierownik zespołu

Zespół Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.45

Phone +48/12-664-5286

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
wtorek – godz. 11.15–12.00
piątek – godz. 13.00–14.00

Ogłoszenia

2019-07-02: I. Sołjan - konsultacje podczas wakacji (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2019"