[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr hab. Andrzej Zborowski

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.49

Phone +48/12-664-5316

KopertaMail

Ogłoszenia

2019-03-06: Egzamin z Geografii ludności i demografii (termin dodatkowy) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-26: Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-25: Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-25: Metody analizy przestrzennej (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-25: Wykład Z Geografii miast i procesów urbanizacji (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-15: Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin (II termin) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-15: Egzamin z Geografii ludności i demografii (II termin) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-15: Egzamin z geograficznych podstaw badania poziomu i jakości życia II termin (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-01-28: Egzamin z geograficznych podstaw badania poziomu i jakości życia (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-01-14: Egzamin z Geografii ludności i demografii (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-12-27: Egzamin z Geografii ludności i demografii (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-12-07: Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional