Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr hab. Maria Soja

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Ludno¶ci, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.50

Phone +48/12-664-5317

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje po umówieniu się drog± e-mailow±

Ogłoszenia

2019-05-29: EGZAMIN z Geografii rolnictwa (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-02-24: WYKŁADY – Geografia rolnictwa (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"