Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

prof. dr hab. Zygmunt Górka

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.38

Phone +48/12-664-5319

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
wtorek: 10.00 - 11.00
(pok. 3.38)

© IGiGP UJ "2019"