Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.47

Phone +48/12-664-5284

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-03-27.

Konsultacje:
wtorek 11:00 - 12:00, ¶roda: 11:30 - 12:30
(pok. 2.47)

 

Ogłoszenia

2019-06-17: Geografia Europy Północnej - egzamin (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-06-17: Projekt specjalizacyjny FiK¦P - ćwiczenia terenowe (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"