Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

prof. dr hab. Krystyna German

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.46

Phone +48/12-664-5282

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
KONSULTACJE
po uzgodnieniu drog± elektroniczn±

© IGiGP UJ "2019"