Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy niebęd±cy nauczycielami akademickimi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Doktoranci

[A] [C] [F] [G] [J] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [T] [W] [Z]

 

A

mgr inż. Monika Adamska

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

 

C

mgr Małgorzata Ciemborowicz

Pracownia Wydawnicza

 

F

mgr inż. Justyna Felenczak

Sekretariat ogólny

Stanisław Fijał

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

 

G

Leszek Galek

Warsztat

mgr inż. Jacek Gumułka

 

 

J

mgr Łukasz Jelonkiewicz

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Zakład Hydrologii

mgr Paweł Jezioro

Sekretariat ogólny

 

K

dr inż. Mariusz Klimek

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Marek Kosowski

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

mgr Elżbieta Kr±ż

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

mgr Sylwia Kruszec

Sekretariat ogólny

dr Paweł Krzaklewski

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

mgr Wojciech Kukułka

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

 

L

Aleksandra Lelek

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

 

M

mgr Alicja Marciniak-Nowak

Pracownia Wydawnicza

 

P

mgr Piotr Pieczara

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

Barbara Piskorz

Sekretariat ogólny

 

R

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

 

 

S

mgr Grzegorz Smułek

 

mgr inż. Mateusz Sobucki

Zakład Geomorfologii

Laboratoria IGiGP

mgr Mateusz Stolarczyk

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

mgr Anna Strzelec

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii

mgr Aneta Szablowska-Midor

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

lic. Danuta Szewczyk

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Anna Szukalska

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

T

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

Sekretariat ogólny

 

W

Czesława Ważydr±g

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach

mgr Sebastian Wypych

Zakład Klimatologii

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

 

Z

mgr Jacek Zaj±c

Zakład Klimatologii

mgr Bartosz Załuski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

[A] [C] [F] [G] [J] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [T] [W] [Z]

© IGiGP UJ "2019"