[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy emerytowani

Wszyscy pracownicy
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci

[G] [I] [J] [K] [L] [P] [S] [T]

 

G

prof. dr hab. Krystyna German

Zakład Geografii Fizycznej

prof. dr hab. Zygmunt Górka

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

prof. dr hab. Czesław Guzik

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

I

dr hab. Bogdana Izmaiłow

Zakład Geomorfologii

 

J

prof. dr hab. Antoni Jackowski

Zespół Geografii Religii

prof. dr hab. Adam Jelonek

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

K

prof. dr hab. Bronisław Kortus

Zakład Rozwoju Regionalnego

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

L

dr Lidia Luchter

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

P

dr hab. Michał Paszkowski

Zakład Rozwoju Regionalnego

prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

S

prof. dr hab. Stefan Skiba

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

dr hab. Maria Soja

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

T

prof. dr hab. Janina Trepińska

Zakład Klimatologii

[G] [I] [J] [K] [L] [P] [S] [T]

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional