[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
GeoSTART

GEO START

GeoSTART

Lidar Wawel
Lidar Wisla

GeoSTART to program w ramach którego Uniwersytet Jagielloński podjął współpracę z firmą ProGea Consulting. Przedsięwzięcie polega na pomocy studentom piszącym swoje prace dyplomowe poprzez udostępnianie licencji na specjalistyczne, komercyjne oprogramowanie służące do przetwarzania danych LiDAR pochodzących z lotniczego skanowania laserowego.

Lotnicze skanowanie laserowy jest technologią bardzo szczegółowego pomiaru powierzchni ziemi dokonywanego za pomocą skanera umieszczonego na samolocie. W związku z jej rosnącą popularnością coraz częściej jest ona obiektem badań oraz prac naukowych.

Należy wspomnieć, że studentom korzystającym z tych rozwiązań poza dostępem do programów przysługuje merytoryczne wsparcie pracowników firmy ProGea Consulting w dziedzinie obsługi udostępnionych narzędzi.

Programy, z których korzystać mogą magistranci Uniwersytetu Jagiellońskiego to:

LP360 LP360 Advanced formy QCoherent
(więcej o aplikacji tutaj)
LIS 3.0 LiS Desktop firmy LASERDATA
(więcej o aplikacji tutaj)

Więcej informacji o programie GeoSTART znajdą Państwo
pod adresem - ProGea.pl - GeoSTART.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional