Janusz Siwek, PhD

Scientific interests

    Springs as the indicator of environmental conditions, the quality of water, hydrochemical processes in catchements, tracer based methods of hydrograph separation, the scale effect in the diurnal fluctuations of hydrochemical properties of streamwater, the application of GIS in hydrology

Profile

    2002: PhD, Jagiellonian University, Natural and anthropogenic factors controlling chemical composition of spring water in the Pradnik, Dlubnia and Szreniawa catchments (S Poland).
    1998: MS, Jagiellonian University, Variation in the chemical composition of tream water during flood events in the experimental catchment of Dworski Potok (The Carpathian Foothills)

Teaching

    Lab courses at The Institute of Geography and Spatial Management: Field Classes in Hydrology, Hydrology of urbanized areas, Methods of Hydrological Analysis, GIS methods in Hydrology, Environmental Processes - Monitoring and Research, Statistics, The Environment of the Cracow Upland ...and others.

Publications

Books

Chełmicki W. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Uniw. Jagiell., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 127.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000020&page=monografie&pozycja=90&menu=3

Chełmicki W., Siwek J. (eds.), 2008, Hydrological extremes in small basins, Book of abstracts of the XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, Jagiellonian University, Inst. of Geogr. and Spatial Management, Cracow.
http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/erb2008/img/Book_of_abstracts.pdf

Chełmicki W., Siwek J. (eds.), 2009, Hydrological extremes in small basins., Proceedings of the XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, UNESCO IHP, Technical Documents in Hydrology, no. 84.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001828/182846e.pdf

Pociask-Karteczka J. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., Korska A., Siwek J., 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 288.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000029&page=monografie&menu=3

Pociask-Karteczka J. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., Korska A., Siwek J., 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków, wydanie drugie zmienione, ss 295.
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,657,strona,Zlewnia,katid,63.html

Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, ss. 89
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000166&page=monografie&menu=3

Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 98.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000062&page=monografie&pozycja=60&menu=3

Journal articles

Baścik M., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2013, Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegląd Geogr., 85, 3, 477-480.

Kisiel M., Bochnak D., Jastrzębska B., Mostowik K., Pufelska M., Rzonca B., Siwek J., 2018, Skład chemiczny wód źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej, Roczniki Bieszczadzkie, 26
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb26/art12.pdf

Kisiel M., Dojtrowska I., Kucała M., Rzonca B., Siwek J., Zawiło M., 2015, Termika wód źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej, Roczniki Bieszczadzkie, 23: 225-237.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art13.pdf

Lasek J., Dąbek N., Jaśkowiec B., Mocior E., Peek B., Plenzler P., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2012, Źródła w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 20: 254-267.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art18.pdf

Mocior E., Rzonca B., Siwek J., Plenzler J., Placzkowska E., Dabek N., Jaśkowiec B., Potoniec P., Roman S., Zdziebko D., 2015, Determinants of the distribution of springs in the upper part of a flysch ridge in the Bieszczady Mountains in southeastern Poland, Episodes, 38(1), 21-30
http://www.episodes.org/index.php/epi/article/download/63802/49812

Mostowik K., Górnik M., Jaśkowiec B., Maciejczyk K., Murawska M., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., 2016, High discharge springs in the outer flysch Carpathians on the example of The High Bieszczady Mountains (Poland), v. 11(2), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 11(2): 395-404
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=627

Mostowik K., Jastrzębska B., Kowalik K., Powroźnik P., Pufelska M., Rzonca B. Siwek J., 2019, Odpływ podziemny ze zlewni elementarnych w Bieszczadach , Roczniki Bieszczadzkie, 27: 385-405
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb27/art19.pdf

Mostowik K., Kisiel M., Rzonca B. Siwek J., 2018, Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geograficzny 90(1): 93-110.
http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/84761?tab=1

Mostowik K., Siwek J., Kisiel M., Kowalik K., Krzysik M., Plenzler J., Rzonca B., 2019, Runoff trends in a changing climate in the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, Poland), Catena, 182, 104174
https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104174

Plenzler J., Bajorek J., Jaśkowiec B., Kołodziej A., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2010, Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny 58(12): 1147-1151
http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_12_13.pdf

Płaczkowska E., Górnik M., Mocior E., Peek B., Potoniec P., Rzonca B., Siwek J., 2015, Spatial distribution of channel heads in the Polish Flysch Carpathians, Catena, 127: 240-249, doi:10.1016/j.catena.2014.12.033
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816215000041

Płaczkowska E., Siwek J., Maciejczyk K., Mostowik K., Murawska M. Rzonca B., 2018, Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland), Hydrology Research, 49 (6): 1946-1959.
https://doi.org/10.2166/nh.2018.200

Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, t. 56, nr 8/2, s. 772-779.
http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_08_02_18.pdf

Rzonca B., Siwek J., Zawiło M., Bryndza M., Dojtrowska I., Lasota J., Piech K., Sajdak M., 2016, Niżówka w Bieszczadach w 2015 r., Roczniki Bieszczadzkie, 24: 263-279.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb24/art17.pdf

Siwek J. P., Żelazny M., Siwek J., Szymański W., 2017, Effect of land use, seasonality, and hydrometeorological conditions on the K^{+} concentration-discharge relationship during different types of floods in Carpathian Foothills catchments (Poland), Water, Air, & Soil Pollution, 228: 445, DOI 10.1007/s11270-017-3585-0
https://doi.org/10.1007/s11270-017-3585-0

Siwek J., Chełmicki W., 2004, Geology and land-use related pattern of spring water quality. Case study from the catchements of the Malopolska Upland (S. Poland), Geologica Acta, vol. 2, n. 2, s. 167-174
http://www.geologica-acta.com/MostrarAbstractAC.do?abstract=gav0202a07

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), Kwartalnik AGH Geologia, 35, 2: 249-261.
http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_06.pdf

Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2017, Springs in South-Central Poland - changes and threats, Episodes - Journal of International Geoscience, 40(1): 38-46
http://www.episodes.org/view/1831

Siwek J., Rzonca B., Płaczkowska E., Plenzler J., Jaśkowiec B., 2011, Aktualne kierunki badań hydrologicznych w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 19: 285-298.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb19/art21.pdf

Siwek J., Rzonca B., 2009, Tło hydrochemiczne wód w zlewni Górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Biuletyn PIG 436: 469-474.
http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/436/b436_siwek.pdf

Siwek J., Siwek J.P, Żelazny M., 2013, Environmental and land use factors affecting phosphate hysteresis patterns of stream water during flood events (Carpathian Foothills, Poland), Hydrol. Process., 27(25):3674-3684, DOI: 10.1002/hyp.9484.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9484/abstract

Siwek J., 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza - Ogólnopol. Konf. Hydrol. (Kraków-Dobczyce, 21-23 V 1999), Przegl. Geofiz., 44, 4, 290-291.

Siwek J., 2003, Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej, Przegl. Geol., vol. 51, nr 11, s. 964

Siwek J., 2006, Jakość wód źródlanych w zlewni Prądnika, Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16, s. 31-37
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/44.pdf

Szymański W., Siwek J., Skiba M., Wojtuń B., Samecka-Cymerman A., Pech P., Polechońska L., Smyrak-Sikora A., 2019, Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway), Polar Record (published online: 04 June 2019), doi: 10.1017/S0032247419000251
https://doi.org/10.1017/S0032247419000251

Szymański W., Siwek J., Waścińska J., Wojtuń B., 2016, Texture and geochemistry of surface horizons of Arctic soils from a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen, Polish Polar Research, vol. 37(3): 361-377. doi: 10.1515/popore-2016-0019
https://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-3/issue-files/popore.2016.37.issue-3.xml

Szymański W., Wojtuń B., Stolarczyk M., Siwek J., Waścińska J., 2016, Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen, Polish Polar Research, 37(1): 49-66, DOI: 10.1515/popore-2016-0006.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-1/popore-2016-0006/popore-2016-0006.xml?format=INT

Wojtal A. Z, Ognjanova-Rumenova N., Buczkó K., Siwek J., Van de Vijver B., 2015, Revision of Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot and N. rumaniensis Hustedt with the description of N. friedelhinziae sp. nov., Phytotaxa, 204(3): 177-192, DOI: 10.11646/phytotaxa.204.3.1.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.204.3.1

Żelazny M., Siwek J.P., Fidelus J., Stańczyk T., Siwek J., Rutkowska A., Kruk P., Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., 2017, Wpływ wiatrołomu i degradacji drzewostanu na zróżnicowanie chemizmu wód w zlewni Potoku Kościeliskiego w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Sylwan, 161(1): 27-33
https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:6017502020280834%2F2017_01_027au.pdf,2016069,2017_1

Chapters in books

Baścik M., Chełmicki W., Siwek J., 2008, Les sources comme indicateurs de la qualite de l'environnment en Pologne, [in:] L'apres developpement durable. Espaces, Nature, Culture et Qualite, Ellipses, Paris, p. 267-276.

Baścik M., Siwek J., 2013, Podsumowanie - perspektywa badań i ochrony źródeł, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 263-268.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Baścik M., Siwek J., 2013, Wstęp, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 11-22.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Chełmicki W., Baścik M., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 383-388.

Chełmicki W., Siwek J., 2001, Natural and anthropogenic factors controlling spring water quality in the southern part of the Małopolska Upland (southern Poland), Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, Proccedings of a symp. held during the Sixth IAHS Scientific Assembly at Maastricht, The Netherlands, July 2001, IAHS Publ. 269, 317-322.
http://iahs.info/uploads/dms/iahs_269_0317.pdf

Ciszewski D., Siwek J., Żelazny M., 2004, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód wybranych źródeł na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 1, OPN, Ojców, s. 109-116

Lasek J, Siwek J., 2012, Magurski Park Narodowy, [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Wody w parkach narodowych, IGiGP UJ, KH PTG, s. 136-147
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000182&page=monografie&menu=3

Laszczak E., Ziółkowski L., Siwek J., 2011, Opady i pokrywa śnieżna, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 21-29.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000166&page=monografie&menu=3

Maciejowski W., Siwek J., 2014, Stosunki wodne, [w:] W.Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowa, IGiGP UJ, s. 65-80
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000205&page=monografie&menu=3

Moniewski P., Siwek J., 2017, Źródła i inne wypływy wód podziemnych, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, PWN, Warszawa
https://ksiegarnia.pwn.pl/Hydrologia-Polski,724750143,p.html

Pietrzak M., Siwek J., 2001, Wykorzystanie map historycznych przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t.1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 21-29.

Plenzler J., Wójcik S., Kołodziej A., Siwek J., 2011, Odpływ powierzchniowy, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 45-57.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000166&page=monografie&menu=3

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2018, Wojciech Chełmicki (1952-2011), [w:] Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 1, IGiGP, Kraków, s. 218-220.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000234?

Rzonca B., Siwek J., 2009, Skład chemiczny wód źródeł i młak w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 373-381.
http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/Zasoby.pdf?

Rzonca B., Siwek J., 2011, Charakterystyka obszaru, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 11-19.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000166&page=monografie&menu=3

Rzonca B., Siwek J., 2012, Bieszczadzki Park Narodowy, [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Wody w parkach narodowych, IGiGP UJ, KH PTG, s. 58-73
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000182&page=monografie&menu=3

Rzonca B., Siwek J., 2016, Wody - warunki hydrologiczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [w:] A. Górecki i B. Zemanek (red.), Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony, BdPN, Ustrzyki Górne, 69-78.

Siwek J., Baścik M., Pociask-Karteczka J., Rzonca B., 2014, Źródła wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej - przemiany i zagrożenia, A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaiu środowiska, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. XX, t. 2, s. 307-315.

Siwek J., Chełmicki W., Baścik M., 2013, Hydrographic Maps as Sources of Information About the Polish Carpathians, [in:] J.Kozak, K. Ostapowicz, A.Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_39, p. 553-563.
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-12725-0_39

Siwek J., Jelonkiewicz Ł., 2013, Chemizm wód źródlanych. Metody badań terenowych i laboratoryjnych, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 63-67.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Siwek J., Rzonca B., Jaśkowiec B., Plenzler J., Płaczkowska E., 2013, Natural Factors Affecting the Chemical Composition of Water in the Catchment of Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts.), [in:] J.Kozak, K. Ostapowicz, A.Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_39, p. 151-159.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-12725-0_11

Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., 2009, Wpływ ścieków zrzucanych ze schronisk tatrzańskich na jakość wód rzecznych TPN, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 468-475.
http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/Zasoby.pdf?

Siwek J., Żelazny M., 2000, Bilans hydrochemiczny jonów Ca2+, SO42- i H+ w małej zlewni na Pogórzu Wiśnickim w czasie wezbrań, [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, 177-185.

Siwek J., 2001, Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie), [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 51-64.

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 397-402.

Siwek J., 2007, Baza danych o źródłach na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej - uwagi metodyczne, [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. UŁ, s. 78-84.

Siwek J., 2012, Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] W.Marszelewski (red.), Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniejącego się środowiska, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, Toruń, t.1: 147-157
http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/Gosp_wod_tom_1.pdf

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Chemizm wód w 2011 r., [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 68-73.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Porówanie składu chemicznego wód w latach 1999-2000 i w 2011 r., [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 74-86.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Uwarunkowania właściwości fizykochemicznych wód, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 59-62.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Siwek J., 2013, Wydajność źródeł, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 45-54.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

Żelazny M., Kot M., Rzonca B., Siwek J., 2007, Skład chemiczny wód w wybranych małych zlewniach w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 919-928.

Żelazny M., Pęksa Ł., Bojarczuk A., Siwek J. P., Sajdak M., Siwek J., Rajwa-Kuligiewicz A., Pufelska M., Pociask-Karteczka J., 2019, Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains , [w:] J. Pociask-Karteczka (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.
http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000244

Conference abstracts

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-2000, [w:] K. German., W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 18. (mat. konf.)

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] I. Piotrowska, Z. Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Konf. Nauk., Poznań, 19-20.10. 2001, Inst. Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 12-14. (mat. konf.)

Chełmicki W., Kot M., Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., 2007, Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód powierzchniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Streszczenia i abstrakty, Kraków-Zakopane, 2007.

Chełmicki W., Kot. M., Siwek J., Siwej J.P., Żelazny M., 2007, Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód powierzchniowych w Tatrzańskim Parku Narowowym, Materiały Konf. Nauk., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, AWF Kraków, TPN Zakopane.

Ciszewski D., Siwek J., Żelazny M., 2004, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód wybranych źródeł na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej, [w:] J. Partyka., A. Tyc (red.) Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Mat. konf. nauk. Złoty Potok-Ojców, 16-19 czerwca 2004, Ojcowski PN, ZPK Woj. Śląskiego, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Zakł. Kartogr. Geol. WGGiOŚ AGH, Kom. Ochr. Przyr. PAN, Złoty Potok-Ojców, s. 33-34.

Mietelski J., Siwek J., 2004, The application of digital elevation model for calculating the potential direct solar radiation in the Carpathian Foothils, Landschaftsokologie und Umweltforschung, Heft 47, p. 251-252

Siwek J., Chełmicki W., Baścik M., , 2010, Hydrographic maps as sources of information about the Polish Carpathians, [w:] J. Kozak and K. Ostapowicz (red.): Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings, 18-20 September 2010, Kraków: 153-155.

Siwek J., Rzonca B., Jaśkowiec B., Laszczak E., Plenzler J., Płaczkowska E., 2010, Natural factors affecting the chemical composition of water in the catchment of Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts.), [in:] J. Kozak and K. Ostapowicz (red.): Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings, 18-20 September 2010, Kraków: 20-22

Siwek J., Rzonca B., 2010, Factors affecting the spatial pattern of chemical composition of water in the Wołosatka Stream catchment (Bieszczady Mts., Poland), [in:] H. Holzmann, R. Godina, G. Muller (red.), Book of abstracts of The 13th Biennial Conference ERB 2010 Hydrological responses of small basins to a changing environment, 5-8 September 2010, Seggau Castle: 103-105.

Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., Szymański W., 2018, The hysteresis patterns of phosphates and potassium concentration as the indicator of flowpaths during high flow events (Carpathian Foothills, Poland), Book of Abstracts of the 17th Biennial Conference ERB2018 Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) "Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small bains, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany.
https://waterandchange.org/wp-content/uploads/2018/11/erb2018_abstracts.pdf

Siwek J., Żelazny M., 2014, The ground water component during snowmelt events in The Tatra Mts. (Poland), 15th Biennial Conference Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins
http://www.ci.uc.pt/imar/erb2014/ebook_ERB2014_Book_Abstracts.pdf

Siwek J., Żelazny M., 2016, The hydrochemical response of the catchement after windthrow in the Western Tatra Mts. (Poland)., Book of abstracts of the 16th Biennial Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins "Hydrological behaviour in small basins under changing conditions", National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest.
http://media.wix.com/ugd/aaa9d1_e330d6c4066845618223dcc6af6e0c77.pdf#page=48

Siwek J., 1998, Funkcjonowanie małej rolniczej zlewni na Pogórzu Wielickim w czasie wezbrań, [w:] Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich przedpola, Warsztaty Geomorf., Łazy k/Bochni, 7-10.09.1998, Inst. Geogr. UJ, Stow. Geomorf. Pol., Kom. Lit. i Gen. OCzwart. i Badań Czwart. PAN, Kraków, 44.

Siwek J., 2000, The hydro-chemical interpretation of rainfall flood events in July 1997, in a small catchment (The Carpathian Foothills, Poland), [w:] Monitoring and Modeling Catchment Water Quantity and Quality, Labolatory of Hydrology and Water Management, Ghent University, Belgium, 211-214.

Siwek J., 2001, Skład chemiczny wód źródlanych w dorzeczach Prądnika i Dłubni, [w:] J. Partyka (red.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 93. (mat. konf.)

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 101. (mat. konf.)

Siwek J., 2005, Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej, [w:] J. Burchard (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. 3, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, 269-279.

Siwek J., 2014, The changes of spring-water chemical composition in 2000-2011 as the effect of transformation of rural areas in Silesian and Malopolska Uplands (Poland) , International Geographical Union Regional Conference
http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_23_EC1/Siwek_The_changes.pdf

Siwek J.P., Siwek J. (red.) , 2007, Materiały konferencyjne, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Streszczenia i abstrakty, Kraków-Zakopane, 2007.

Żelazny M., Kasina M., Kot M., Siwek J.P., Siwek J., 2008, Chemical composition of stream water in the winter low flow period in small catchments of the Tatra Mts., Euromediterranean Conference ERB Hydrological extremes in small basins, Cracow, 18-20 September 2008.

Żelazny M., Kasina M., Siwek J., Siwek J.P, Kot M., 2008, Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód potoków tatrzańskich, Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 25-26 IX 2008 r.

Żelazny M., Siwek J., Dermendzijeva K., Raczak J., 2002, Dynamic of the chemical structure of atmospheric precipitation and river waters in the basin of river Stara Rzeka in the Carpatian Foothills marginal zone, International Scientific Conference in memory of Prof. Dimitar Jaranov, Varna 2002 (in Bulgarian), s. 202-214.

Thematic maps

Siwek J., Żelazny M., Liova S., Simor V., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział hydrograficzny, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.1 Stosunki wodne, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
http://sklep.tpn.pl/index.php?route=product/product&product_id=239

Żelazny M., Siwek J., Kot M., Płaczkowska E., Wolanin A., Kasina M., Fidelus J., Chmielewska-Błotnicka D., Jelonkiewicz Ł., 2015, Zróżnicowanie składu chemicznego wód potoków, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.5 Skład chemiczny wód, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
http://sklep.tpn.pl/index.php?route=product/product&product_id=239

Żelazny M., Siwek J., Liova S., Simor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka J., Pęksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurnik J., 2015, Stosunki wodne i regiony hydrograficzne, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.1 Stosunki wodne, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
http://sklep.tpn.pl/index.php?route=product/product&product_id=239

Żelazny M., Siwek J., Węglarczyk S., Liova S., Simor V., Pęksa Ł., Wolanin A., Kolecka N., 2015, Zróżnicowanie zjawisk hydrologicznych, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.3 Zjawiska hydrologiczne, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
http://sklep.tpn.pl/index.php?route=product/product&product_id=239

Żelazny M., Siwek J., Węglarczyk S., Ticova B., Danacova Z., Pęksa Ł., Wolanin A., Kolecka N., 2015, Zróżnicowanie przepływu i odpływu, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.2 Przepływ i odpływ rzeczny, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
http://sklep.tpn.pl/index.php?route=product/product&product_id=239

Other papers

Baścik M., Siwek J., Trafas K., 2004, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz M-34-90-A Nowy Sącz, GUGiK Główny Geodeta Kraju, GEPOL, Poznań.

Baścik M., Siwek J., 2004, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz M-34-53-C Miechów, GUGiK Główny Geodeta Kraju, GEPOL, Poznań.

Baścik M., Siwek J., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-102-B, Leluchów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Baścik M., Siwek J., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-89-D, Szczawnica, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Baścik M., Siwek J., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-90-C, Piwniczna Zdrój, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Baścik M., Siwek J., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-90-D, Krynica-Zdrój, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Chełmicki W., Siwek J., 2009, Hydroloical Extremes in Small Basins - The 12th Biennial Conference of the Mediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), Episodes - Journal of International Geoscience, vol. 32, no. 1: 56-57.
http://www.episodes.org/index.php/epi/article/download/65466/51208

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2011, Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegląd Geofizyczny 56(3-4): 305-307.

Siwek J., Baścik M., Chełmicki W., Kasina M., Pociask-Karteczka J., Rzonca B., Żelazny M., 2007, Hydrografia i gospodarka wodna, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odrodzenia UJ, IGiGP UJ, Kraków.

Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2019, Międzynarodowa Konferencja Experimental and Representative Basins (ERB) : Darmstadt, 11-14 września 2018 r., Gospodarka Wodna, 79(1): 32.
http://sigma-not.pl/publikacja-118162-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-experimental-and-representative-basins-(erb)-darmstadt,-11-14-wrze%C5%9Bnia-2018-r.-gospodarka-wodna-2019-1.html

Siwek J., Żelazny M., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-91-C, Tylicz, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Siwek J., Żelazny M., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-91-D, Zdynia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa