STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2018/2019


2019-09-05
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-09-12
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja habilitacji
dr Jadwiga Gałka

2019-09-19
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja habilitacji
dr Magdalena Dej
Instytut Rozwoju Miast

Archiwum roku akademickiego 2018/2019

2019-06-27 mgr Elżbieta Stach Turystyka szkolna dzieci i młodzieży na przykładzie szkół krakowskich (obrona pracy doktorskiej)

2019-06-18 mgr Marcin Popiel Turystyka studentów niepełnosprawnych w krakowskich uczelniach wyższych (obrona pracy doktorskiej)

2019-06-13 (rada instytutu)

2019-06-07 (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-06-06 (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-05-21 dr inż. Natalia Kolecka Zastosowanie teledetekcyjnych big-data do określania przestrzennego zróżnicowania i dynamiki porzucania ziemi (koncepcja habilitacji)

2019-05-16 dr Wojciech Krukar Zaginione krajobrazy bieszczadzkich połonin- jak wyglądały połoniny przed okresem wysiedleń (seminarium naukowe)

2019-05-09 (rada instytutu)

2019-05-07 mgr Justyna Dudek Współczesne przemiany krajobrazu półwyspu Sorkapp Land (Spitsbergen) pod wpływem recesji lodowców na podstawie danych teledetekcyjnych (obrona pracy doktorskiej)

2019-04-04 (rada instytutu)

2019-03-21 (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-03-21 mgr Tomasz Jamry Uwarunkowania mobilności zawodowej pracowników sektora usług dla biznesu na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-03-14 (rada instytutu)

2019-03-07 mgr Paweł Krzemień Władza lokalna wobec przedsiębiorczości społecznej. Studium gmin województwa małopolskiego (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-02-28 mgr Joanna Nowak Wpływ polityki rodzinnej w Polsce, na wybrane procesy społeczne i demograficzne (szczególnym uwzględnieniem Programu Rodzina 500+) (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-02-28 mgr Bogdan Bochenek Modelowanie warunków pogodowych i klimatycznych Polski z zastosowaniem uczenia maszynowego (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-02-07 (rada instytutu)

2019-01-31 mgr Agnieszka Gajda Ocena przydatności danych z rejestru Ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w badaniach użytkowania ziemi w miastach (koncepcja pracy doktorskiej)

2019-01-24 dr Krzysztof Ostafin Integracja przestrzennych danych statystycznych i kartograficznych z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. dla badania zmian użytkowania ziemi w południowej Polsce (koncepcja habilitacji)

2019-01-17 dr hab. Leszek Jankowski (PIG-PIB, Oddział Karpacki), dr hab. Włodzimierz Margielewski (IOP PAN) Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat polskich (seminarium naukowe)

2019-01-10 (rada instytutu)

2018-12-20 mgr Anna Bojarczuk Czynniki kształtujące chemizm wód w obszarach górskich na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich (obrona pracy doktorskiej)

2018-12-13 dr Marianna Strzelecka Postawy mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych wobec turystyki (seminarium naukowe)

2018-12-06 (rada instytutu)

2018-11-29 mgr Krzysztof Jurczak Niskie inwerwsje temperatury powietrza w Dołach Jasielsko-Sanockich (obrona pracy doktorskiej)

2018-11-15 (rada instytutu)

2018-10-30 mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa śląskiego: uwarunkowania, kierunki, perspektywy (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-25 mgr Joanna Hibner Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystytcznego w Tatrach (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-18 mgr Łukasz Musielok Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-16 mgr Justyna Liro Organizacja przestrzeni i funkcje sanktuariów na przykładzie wybranych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-11 mgr Paweł Krąż Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w województwie małopolskim (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-04 (rada instytutu)

© IGiGP UJ "2019"