Ścieżka edukacyjna

Kursy prowadzone i współprowadzone przez pracowników naszej Pracowni:

Studenci specjalności FiKŚP, którzy zamierzają pisać pracę magisterską w naszej  Pracowni powinni wcześniej zaliczyć kursy:

Kursy zalecane do realizacji na studiach I i II stopnia z zakresu ekologii krajobrazu i ochrony przyrody:

Pozostałe kursy prowadzone przez naszych pracowników: