Wydawnictwa

Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom 39

Miło nam poinformować, że został wydany 39 tom czasopisma Problemy Ekologii Krajobrazu. Publikacja została wydana przez Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu, a jej redaktorami są członkowie Zakładu Geografii Fizycznej Jarosław Balon, Paweł Krąż, Ewelina Mocior i Marcin Rechciński. Tematem tomu jest Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. Całość publikacji składa się z czternastu artykułów naukowych i jednej krótszej notatki naukowej. Na łamach tego czasopisma publikowane są oryginalne opracowania naukowe z zakresu geoekologii i geografii fizycznej oraz dziedzin pokrewnych, które nie były wcześniej drukowane i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw copyright.

Spis treścipdf

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Balon J., Kraż P., Mocior E., Rechciński M., (red.), 2015, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków, 1-142.


Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona

Zespół w składzie dr hab. Jarosław Balon, dr Miłosz Jodłowski oraz mgr Paweł Krąż są współautorami Atlasu Tatr – Przyroda nieożywiona, który ukazał się nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego we wrześniu tego roku. Wspólnie nasi koledzy opracowali pięć arkuszy:

  • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Karpaty – regionalizacja fizycznogeograficzna [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Położenie Tatr [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Tatry – orografia [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Tatry – regionalizacja fizycznogeograficzna [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Typy środowiska przyrodniczego [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Poniżej kilka wycinków wybranych arkuszy map.


Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 3

Ukazał się trzeci tom Współczesnych problemów i kierunków badawczych w geografii, który zawiera najlepsze artykuły wygłoszone podczas konferencji pt. Aplikacyjność badań geograficznych, która odbyła się w naszym Instytucie w 2014 roku. Jednym z redaktorów tomu jest kolega z naszego zakładu Paweł Krąż. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.

Spis treścipdf

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.


ziajaStruktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu

Ukazała się publikacja Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, która została poświęcona Pani Profesor Krystynie German, jako wyraz wdzięczności autorów za całokształt Jej wieloletniej aktywności badawczej i dydaktycznej.
Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie interesująca i przyjemna.
Monografia ukazała się pod redakcją prof. Wiesława Ziai i dr Miłosza Jodłowskiego.

Spis treści

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków, 1-168.


kraz1Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 2

Miło nam poinformować, że został wydany drugi tom publikacji Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, której redaktorem jest Paweł Krąż. W publikacji znajdziemy artykuły z konferencji naukowej nt. Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej, która odbyła się w październiku 2013 roku. Wydarzenie to oraz wydanie niniejszej publikacji były związane z programem obchodów 650-lecia działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spis treści

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.


krazWspółczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Tom 1

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować monografię Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Zawiera ona zbiór artykułów, które zostały zaprezentowane podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 19–20 października 2012 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca ukazała się pod redakcją zespołu z Zakładu Geografii Fizycznej IGiGP UJ (Pawła Krąża, Joanny Hibener i Jarosława Balona)

Spis treścipdf

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.