Kontakt

Pracownia Geografii Fizycznej mieści się w budynku Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adres:
Pracownia Geografii Fizycznej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel: +48 12 664 52 84 (kierownik pracowni – Prof. dr hab. Wiesław Ziaja)

strona internetowa: http://denali.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/

fb  https://www.facebook.com/zgeofiz