Prof. dr hab. Wiesław Ziaja – kierownik pracowni

ziajastanowisko: profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

funkcje: kierownik pracowni

Zainteresowania badawcze:
struktura krajobrazu, geokompleksy i geosystemy; zróżnicowanie i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego; ekologia i ochrona krajobrazu, geograficzne uwarunkowania ochrony przyrody; Arktyka, Europa Północna, Karpaty, Turcja.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.47
e-mail: wieslaw.ziaja@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5284

Konsultacje:
w semestrze zimowym 2021/22:
środa: 10:30 – 11:30, czwartek: 10:30 – 11:30

Członkostwa i funkcje:
Przedstawiciel Polski w International Arctic Science Committee Terrestrial Working Group
Wiceprzewodniczący Polskiego Konsorcjum Polarnego
Komitet Redakcyjny Prac Geograficznych
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej
Komitet Badań Polarnych PAN
Komisja Geograficzna PAU
Polskie Towarzystwo Geograficzne (Klub Polarny)
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
International Association for Landscape Ecology
International Glaciological Society

Wybór publikacji naukowych:

Szymański W., Maciejowski W., Ostawin K., Ziaja W., Sobucki M., 2019, Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sørkappland (SE Spitsbergen), Catena, 183, 104209. doi.org/10.1016/j.catena.2019.104209 pdf

Ziaja W., 2019, Geographical investigations in the management of the Svalbard environment. Quaestiones Geographicae, 38 (3), 51–57. doi: 10.2478/quageo-2019-0028 pdf

Ziaja W., Ostafin K., 2019, Morphogenesis of New Straits and Islands Originated in the European Arctic Since the 1980s, Geosciences, 9 (476) doi:10.3390/geosciences9110476 pdf

Ziaja W., Ostafin K., 2019, Origin and location of new Arctic islands and straits due to glacial recession. Ambio, 48 (1): 52–34, DOI 10.1007/s13280-018-1041-z.

Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B., 2018, Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 87 (4): 3596, https://doi.org/10.5586/asbp.3596.

Stebel A., Ochyra R., Konstantinova N.A., Ziaja W., Ostafin K., Maciejowski W., 2018, A contribution to the knowledge of bryophytes in polar areas subjected to rapid deglaciation: a case study from southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 87 (4): 3603, https://doi.org/10.5586/asbp.3603.

Sulikowska A., Wypych A., Mitka K., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., 2018, Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the western and eastern coasts of south Spitsbergen. Polish Polar Research, 39 (1): 127–144, doi: 10.24425/118741.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudzińsk Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91 (2): 143-170, https://doi.org/10.7163/GPol.0115.

Ziaja W., Dudek J., Ostafin K., 2016, Landscape transformation under the Gåsbreen glacier recession since 1899, southwestern Spitsbergen. Polish Polar Research, 37 (2): 155–172, doi: 10.1515/popore-2016-0010.

Ziaja W., red./ed., 2016, Transformation of the Natural Environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Springer, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London, 96 stron/pp.

Ziaja W., Ostafin K., 2014. Landscape–seascape dynamics in the isthmus between Sørkapp Land and the rest of Spitsbergen: Will a new big Arctic island form?, Ambio. doi: 10.1007/s13280-014-0572-1. pdf

Ziaja W., 2014. An Arctic char observed in a glacial Spitsbergen river. Polar Record, 50(03): 333-335. doi:10.1017/S0032247413000879 pdf

Ziaja W., 2012. Current changes in the south Spitsbergen landscape: a comparison of the Sørkappland eastern and western coasts, [w:] P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 83-93. pdf

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2011. Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Jagiellonian University Press, Kraków, 96 stron + 6 map.

Ziaja W., 2010. Spitsbergen landscape development under the current global warming, [w:] M. Barancokova, J. Krajci, J. Kollar, I. Belcakova (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 495-503. pdf

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009. Coastal Landscape Dynamics in NE Sørkapp Land (SE Spitsbergen), 1900-2005. Ambio, 38 (4): 201-208. pdf

Ziaja W., Pipała R., 2007. Glacial recession 2001-2006 and its landscape effects in the Lindströmfjellet-Håbergnuten mountain ridge, Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Polish Polar Research, 28 (4): 237-247. pdf

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Northeastern Sørkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard). Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). Wydawnictwo UJ, Kraków, 93 s. (książka dwujęzyczna).

Ziaja W. 2005. Response of the Nordenskiöld Land (Spitsbergen) glaciers Grumantbreen, Håbergbreen and Dryadbreen to the climate warming after the Little Ice Age. Annals of Glaciology, 42: 189-194.

Ziaja W., 2004. Spitsbergen Landscape under 20th Century Climate Change: Sørkapp Land. Ambio, 33(6): 295-299. pdf

Ziaja W. 2001. Glacial Recession in Sørkappland and Central Nordenskiöldland, Spitsbergen, Svalbard, during the 20th century. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 33(1): 36-41 [i riposta na polemikę: Ziaja W. 2002. Environmental Factors of the Glacial Recession on Spitsbergen (Reply to Ole Humlum’s Comment). Ibidem, 34(2): 226-229. pdf

Ziaja W. 1999. Rozwój geosystemu Sørkapplandu, Svalbard. Rozprawy habilitacyjne UJ, 343, Wydawnictwo UJ, Kraków, 105 s.