Prace Magisterskie

l.p. autor temat pracy promotor
1960
1. Brożek Eugeniusz Próba wydzielenia i klasyfikacji płatów krajobrazowych na wycinku ark. Łącko mapy 1:25000 (org.) J. Flis
2. Harsze M. Podział na regiony i typy płatów krajobrazowych wsch. części Beskidu Wyspowego (kopia) J. Flis
3. Lewandowski
Mieczysław
Próba wydzielenia mikroregionów w widłach Dunajca i Popradu na ark. Stary Sącz (k) J. Flis
4. Ubysz Bohdan Klasyfikacja typologiczna krajobrazów na północnych stokach Pasma Radziejowej(k) J. Flis
5. Warzybok Jerzy Klasyfikacja typologiczna krajobrazów na południowych stokach PasmaRadziejowej (o) J. Flis
1966
6. Gryz Antoni Opracowanie fizjograficzne gromady Gołkowice (k) Z. Czeppe
1969
7. Brojanowska Krystyna Fizycznogeograficzna monografia Australii (o) Z. Czeppe
8. Gorczyca Janina Metody wydzielania regionów fizycznogeograficznych (o) Z. Czeppe
9. Sołtys Maria Monografia Uzbeckiej S.R.R. (o) Z. Czeppe
10. Walczak Lucyna Kamczatka. Monografia fizycznogeograficzna (o) Z. Czeppe
11. Walczak Marek Monografia fizycznogeograficzna Wenezueli (o) Z. Czeppe
1970
12. Grudniewicz Andrzej Typologia fizycznogeograficzna jednostek naturalnych na obszarze zlewni Brennicy z próbą ich oceny (część lewobrzeżna) (o+k) Z. Czeppe
13. Jaśkowski Bartłomiej Typologia fizycznogeograficzna jednostek naturalnych na obszarze zlewni Błędnicy z próbą ich oceny (o+k) Z. Czeppe
14. Kłącz Zofia Fizycznogeograficzna regionalizacja zlewni Bolechówki, Kluczwody i Wedonki(o+k) Z. Czeppe
15. Kruś Karol Fizycznogeograficzna regionalizacja zlewni Będkówki i Kobylanki z próbą oceny środowiska geograficznego (o+k) Z. Czeppe
16. Langer Mieczysław Typologia fizycznogeograficzna jednostek naturalnych na obszarze zlewni Brennicy z próbą ich oceny

(część prawobrzeżna) (o+k)

Z. Czeppe
17. Ludian Zdzisława Regionalizacja i ocena południowejzczęści dorzecza Rudawy (o+k) Z. Czeppe
18. Partyka Józef Fizycznogeograficzna regionalizacja zlewni Racławki i Szklarki z próbą oceny środowiska geograficznego (o+k) Z. Czeppe
1971
19. Chmielowska Alina Regionalizacja fizycznogeograficzna dorzecza Ryglickiego potoku (o+k) Z. Czeppe
20. Gordon Jerzy Regionalizacja fizycznogeograficzna zach. części Pasma Otrytu (o+k) Z. Czeppe
21. Kopczyk Elżbieta Regionalizacja fizycznogeograficzna Doliny Chochołowskiej w Tatrach (o+k) Z. Czeppe
22. Łański Krzysztof Regionalizacja fizycznogeograficzna wsch. części Pasma Otrytu (o+k) Z. Czeppe
23. Sobera Barbara Regionalizacja fizycznogeograficzna górnej części dorzecza Dłubni (o+k) Z. Czeppe
24. Wąsik Maria Regionalizacja fizycznogeograficzna górnej części dorzecza Prądnika (o+k) Z. Czeppe
1972
25. Dobosz-Kmiecik Maria Zróżnicowanie środowiska geograficznego na obszarze gromady Korzenna w powiecie Nowy Sącz (o+k) Z. Czeppe
26. Kodura Krzysztof Regionalizacja fizycznogeograficzna okolic Florynki (o+k) Z. Czeppe
27. Pająk Bogumiła Zróżnicowanie środowiska geograficznego na obszarze gromady Lipnica Wielka i pn. części gromady Korzenna w powiecie Nowy Sącz (o+k) Z. Czeppe
28. Panek Maria Jolanta Fizycznogeograficzne zróżnicowanie środowiska geograficznego gromady Grybów (o+k) Z. Czeppe
29. Skowrońska Maria Zróżnicowanie środowiska geograficznego zlewni potoku Podolanki na obszarze gromady Gródka nad Dunajcem (o+k) Z. Czeppe
30. Stępniowski Adam Szkody mrozowe na drogach i liniach kolejowych w powiecie tarnowskim na tle warunków fizycznogeograficznych (o+k) Z. Czeppe
31. Szewczyński
Bogumił Krzysztof
Klasy nachyleń stoków a typy krajobrazu (o+k) Z. Czeppe
32. Wójcik Antoni Fizycznogeograficzne zróżnicowanie obszaru Babiogórskiego Parku Narodowego (o+k) Z. Czeppe
33. Pietruszka Bronisław Ruchy masowe pogórskiego odcinka doliny rzeki Białej (o) Z. Czeppe
1973
34. Blusz Alina Zróżnicowanie środowiska geograficznego wschodniej części powiatu Nowy Targ (o+k) Z. Czeppe
35. Bugajski Józef Regiony fizycznogeograficzne powiatu Limanowa (o+k) Z. Czeppe
36. Kacperkiewicz Lech Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu brzeskiego (o+k) Z. Czeppe
37. Kwaśnik
Kazimierz Konstanty
Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu Wadowice (o+k) Z. Czeppe
38. Moryc Maria Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu bocheńskiego (o+k) Z. Czeppe
39. Ochał Lucyna Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu Sucha Beskidzka (o+k) Z. Czeppe
40. Olszówka Wojciech Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu Dąbrowa Tarnowska (o+k) Z. Czeppe
41. Wajda Ewa Zróżnicowanie środowiska geograficznego zach. części powiatu Nowy Sącz (o+k) Z. Czeppe
1974
42. Brzozowska Elżbieta Nachylenia stoków a zmienność środowiska geograficznego na przykładzie północnozachodniej części powiatu Limanowa Z. Czeppe
43. Cholewka Krystyna Nachylenie stoków a zmienność środowiska geograficznego w pd.-wsch. części powiatu nowosądeckiego Z. Czeppe
44. Wilk (Drozd) Anna Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu limanowskiego Z. Czeppe
45. Godziejewska Anna Zróżnicowanie fizycznogeograficzne północnej części powiatu krakowskiego Z. Czeppe
46. Hyrczak Zbigniew Zróżnicowanie środowiska geograficznego w powiecie oświęcimskim Z. Czeppe
47. Jungiewicz Stanisław Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu proszowickiego Z. Czeppe
48. Kałoń Aleksandra Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu myślenickiego Z. Czeppe
49. Kijowska Urszula Regionalizacja fizycznogeograficzna powiatu Kazimierza Wielka Z. Czeppe
50. Kiszka Elżbieta Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu chrzanowskiego Z. Czeppe
51. Kołodziejczyk Czesława Zróżnicowanie środowiska geograficznego w powiecie olkuskim Z. Czeppe
52. Linczowska–Markowska
Grażyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna powiatu częstochowskiego Z. Czeppe
53. Pituch Jerzy Zróżnicowanie środowiska geograficznego w północnej części powiatu brzeskiego Z. Czeppe
54. Siembab–Pantera
Krystyna
Regionalizacja fizycznogeograficzna okolic Sławkowa Z. Czeppe
55. Zielińska Elżbieta Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu miechowskiego Z. Czeppe
56. Żegleń Anna Charakterystyka fizycznogeograficzna Działów Orawskich Z. Czeppe
1975
57. Borowska (Lorenc)
Halina
Ochrona środowiska geograficznego Ojcowskiego Parku Narodowego Z. Czeppe
58. Marciniak
(Łukaszewicz) Anna
Środowisko geograficzne na obszarze otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego i jej funkcje Z. Czeppe
60. Górska (Rymarz)
Wiesława
Zróżnicowanie środowiska geograficznego nizinnej części powiatu tarnowskiego Z. Czeppe
61. Żyliński Tadeusz Ziemia Nowotarska w świetle mapy Miega (koniec XVIII w.)

Studium geograficzno-historyczne

Z. Czeppe
62. Kołodziej Irena Ziemia Oświęcimska w świetle materiałów kartograficznych do I rozbioru Polski. Studium kartograficzno-historyczne Z. Czeppe
63. Piecuch Stanisław Syberia Wschodnia w świetle map i pamiętników Kopcia Z. Czeppe
64. Kurzejowski Stanisław Fizycznogeograficzna ocena środowiska geograficznego dorzecza Smolnika Z. Czeppe
1976
65. Wietrzykowski Tomasz Osadnictwo, komunikacja i zalesienie Ziemi Miechowskiej od XVIII do XX w. w świetle materiałów kartograficznych Z. Czeppe
66. Latawiec Maria Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu żywieckiego Z. Czeppe
67. Markowicz Anna Zróżnicowanie środowiska geograficznego powiatu nowotarskiego Z. Czeppe
68. Popiołek Maria Stan równowagi środowiska geograficznego na obszarze byłego powiatu limanowskiego Z. Czeppe
1977
69. Draus Anna Zróżnicowanie środowiska geograficznego w dnie doliny Dunajca cz. I. Tatrzański Park Narodowy – Ludźmierz Z. Czeppe
70. Pastuła Teresa Zróżnicowanie środowiska geograficznego w dnie doliny Dunajca cz. II. Ludźmierz – Czorsztyn Z. Czeppe
71. Świątek Zofia Zróżnicowanie środowiska geograficznego w dnie doliny Dunajca cz. III. Czorsztyn – Gołkowice Z. Czeppe
72. Tekiela Grażyna Zróżnicowanie środowiska geograficznego w dnie doliny Dunajca cz. IV. Kotlina Sądecka Z. Czeppe
73. Czerski Ryszard Zróżnicowanie środowiska geograficznego w dnie doliny Dunajca cz. V. Rożnów – Wielka Wieś Z. Czeppe
74. Żurek Wojciech Zróżnicowanie środowiska geograficznego w pd. części Polskich Karpat Zachodnich na odcinku Tatry Wysokie – Poronin Z. Czeppe
75. Walutek Ewa Zróżnicowanie środowiska geograficznego w pd. części Polskich Karpat Zachodnich. Poronin – Nowy Targ Z. Czeppe
76. Skrobowski Wiesław Zróżnicowanie środowiska geograficznego w południowej części Polskich Karpat Zachodnich cz. III. Gorce Z. Czeppe
77. Skrobowska Grażyna Zróżnicowanie środowiska geograficznego w pd. części Polskich Karpat Zachodnich cz. IV. Beskid Wyspowy Z. Czeppe
78. Ostrągowska Jadwiga Dynamika środowiska geograficznego Doliny Skawy Z. Czeppe
79. Zagajewski Wiesław Dynamika środowiska geograficznego źródłowej części Doliny Skawy Z. Czeppe
80. Wyrwała Józefa Dynamika środowiska geograficznego Doliny Skawy na odcinku Skawce – Wadowice Z. Czeppe
81. Wróblewski
Marek Jan
Dynamika środowiska geograficznego ujściowego odcinka Doliny Skawy, między Tomicami a Grodziskiem Z. Czeppe
82 Klementowska
Janina
Struktura fizycznogeograficzna wsi Witowice Z. Czeppe
83. Langer Bożena Struktura fizycznogeograficzna wsi Rożnów Z. Czeppe
84. Tyniec Iwona Struktura fizycznogeograficzna wsi Roztoka-Brzeziny Z. Czeppe
85. Zawartka Jolanta Struktura fizycznogeograficzna wsi Tropie Z. Czeppe
86. Lubaś Barbara Zróżnicowanie środowiska geograficznego byłego powiatu gorlickiego Z. Czeppe
87. Cierniak Teresa Współczesne przemiany środowiska geograficznego Bochni i gminy Trzciana – Żegocina Z. Czeppe
88. Bernatowicz Janina Środowisko geograficzne Podczerwonego i problemy jego ochrony Z. Czeppe
89. Kołaczyk Barbara Charakterystyka środowiska geograficznego Jabłonki i jego wykorzystanie Z. Czeppe
90. Zapalska Maria Wpływ zakładów przemysłowych Jaworzna na środowisko geograficzne w okresie XXX – lecia Polski Ludowej Z. Czeppe
91. Opalińska Zofia Stany zagrożenia środowiska miasta Tarnowa Z. Czeppe
92. Winter Stanisław Współczesne antropogeniczne przemiany środowiska geograficznego Krynicy Z. Czeppe
1978
93. Kiwior Jan Środowisko geograficzne dorzecza Chotcy Z. Czeppe
94. Cygan Marta Zróżnicowanie środowiska geograficznego obszaru okolic Iwkowej. Z. Czeppe
95. Sajdak–Rams
Irena
Zróżnicowanie środowiska geograficznego obszaru Lisiej Góry Z. Czeppe
96. Sroka Barbara Zróżnicowanie środowiska geograficznego obszaru Bukowiec – Ciężkowice Z. Czeppe
1979
59. Chmielewski
Jerzy Zbigniew
Zagadnienie równowagi środowiska geograficznego na przykładzie zlewniStryszawki Z. Czeppe
97. Derlatka Barbara Piętrowość geokompleksów Pogórza Wysokiego na przykładzie pasma Brzanki Z. Czeppe
98. Gewont Józefa Typy geokompleksów pn. części Doliny Strążyskiej w Tatrach i ich wzajemne oddziaływanie Z. Czeppe
99. Gil Barbara Zróżnicowanie środowiska geograficznego gminy Gnojnik i jego przydatność rolnicza Z. Czeppe
100. Hańderek Barbara Struktura geokompleksów i ich walory rolnicze okolic Chorągwicy na Pogórzu Wielickim Z. Czeppe
101. Kucharek Bogusław Wpływ zanieczyszczeń na środowisko naturalne miasta Krakowa Z. Czeppe
102. Kucharczyk Andrzej Typy i funkcjonowanie geokompleksów w górnej części zlewni potoku Strążyskiego w Tatrach Z. Czeppe
103. Kupiec Andrzej Przemiany środowiska geograficznego gminy Proszowice Z. Czeppe
104. Lenduszko Elżbieta Zróżnicowanie środowiska geograficznego obszaru okolic Czchowa Z. Czeppe
105. Orska Maria Antropogeniczne zmiany zachodzące w środowisku geograficznym Szczawnicy – Krościenka i zagadnienia jego ochrony Z. Czeppe
106. Golonka (Pająk)
Janina
Typologia granic geokompleksów na obszarze reprezentacyjnym okolic Kalwarii Zebrzydowskiej Z. Czeppe
107. Pryl Maria Zróżnicowanie i ochrona środowiska geograficznego obszaru okolic Tarnowa – Ładnej Z. Czeppe
108. Rosół Joanna Typologia granic geokompleksów na obszarze reprezentacyjnym w okolicy Wadowic Z. Czeppe
109. Ziaja Wiesław Typy i funkcjonowanie geokompleksów w górnej części zlewni Bystrego Z. Czeppe
115. Własnowolska
Zofia
Oddziaływanie kombinatu Górniczo – Hutniczego ”Bolesław” na najbliższe środowisko naturalne Z. Czeppe
118. Sokołowska Barbara Struktura fizycznogeograficzna obszaru pogranicza prowincji Karpackiej i Podkarpackiej w okolicy Mogilan Z. Czeppe
1980
110. Bałut Urszula Środowisko geograficzne Leżajska i jego zagrożenie Z. Czeppe
111. Jabłońska Maria Zróżnicowanie środowiska geograficznego południowej części gminy Pilzno Z. Czeppe
112. Misztal Edward Charakterystyka środowiska geograficznego Lubaczowa i okolic oraz prognoza jego przemian pod wpływem rozwoju przemysłowo – gospodarczego Z. Czeppe
113. Olbrych Andrzej Współczesne przemiany środowiska geograficznego w okolicy Rożnowic Z. Czeppe
114. Przybylski Jacek Geokompleksy zachodniej części Doliny Stawów Gąsienicowych i ich funkcjonowanie Z. Czeppe
117. Pieczek Aleksandra Środowisko geograficzne Przemyśla Z. Czeppe
121. Kot Marek Środowisko geograficzne gór Sierra delRosario, jego ocena dla potrzeb gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska Z. Czeppe
1981
A1981 Balon Jarosław Morfologiczna działalność taterników na wybranych drogach skalnych Doliny Gąsienicowej Z. Czeppe
116. Marszowski Marek Studium porównawcze struktury i funkcjonowania środowiska geograficznego zlewni potoków Jaszcze iJamne w Gorcach Z. Czeppe
119. Walasek–Wawrzak
Joanna
Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Brzostek Z. Czeppe
120 Węglarz Adela Współczesne przemiany środowiska geograficznego Kolbuszowej i okolic Z. Czeppe
1982
122. Ciuraszkiewicz Ewa Zróżnicowanie i funkcjonowanie środowiska geograficznego DolinyJarząbczej w Tatrach Zachodnich Z. Czeppe
123. Szemela Narcyza Środowisko geograficzne Dukli i jego wpływ na rozwój miasta Z. Czeppe
124. Kalicki Tomasz Dynamika środowiska geograficznego otoczenia Morskiego Oka Z. Czeppe
125. Leśniewska–Kopeć
Halina
Dynamika środowiska geograficznego Doliny Chochołowskiej Wyżniej w Tatrach Zachodnich Z. Czeppe
130. Kłeczek Maciej Wpływ rozwoju miasta Myślenic na zmiany w środowisku geograficznym Z. Czeppe
1983
126. Buczek Aleksandra Wartości środowiska naturalnego okolic Chęcin, ich przemiany i ochrona Z. Czeppe
127. Blezień Jerzy Przemiany w środowisku geograficznym okolic Pilzna, spowodowane eksploatacją żwirów Z. Czeppe
128. Chmiel Krystyna Funkcjonowanie środowiska geograficznego Doliny Jaworzynki i Hali Karczmiska w Tatrach Z. Czeppe
129. Prucia Irena Barbara Przemiany środowiska geograficznego w rezerwatach przyrody na obszarze miasta Kielce Z. Czeppe
131. Balcarek–Szwed
Henryka
Wysypiska śmieci w zlewni Stradomki. Niektóre zagadnienia struktury przestrzennej i powiązania ze środowiskiem geograficznym cz. III – okolice wsi Tarnawa Z. Czeppe
132. Głowacki Wiktor Wysypiska śmieci w zlewni Stradomki. Niektóre zagadnienia struktury przestrzennej i powiązania ze środowiskiem geograficznym cz. V – okolice Góry św. Jana Z. Czeppe
140. Karczmarczyk Anna Przemiany w zagospodarowaniu środowiska geograficznego gminy Jodłowa Z. Czeppe
1984
133. Wasielak Mariola Środowisko fizycznogeograficzne otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego pomiędzy Bielinami a Bartoszowinami i jej funkcjonowanie Z. Czeppe
134. Bielowicz Jolanta Środowisko geograficzne otuliny Pienińskiego Parku Narodowego i jej funkcjonowanie Z. Czeppe
135. Pawluś Adam Charakterystyka środowiska geograficznego zlewni Wołosatki jako fragmentu otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Z. Czeppe
137. Matuszko Antoni Wysypiska śmieci w zlewni Stradomki. Niektóre zagadnienia struktury przestrzennej i powiązania ze środowiskiem geograficznym cz. II – okolice Jodłownika Z. Czeppe
1985
136. Jekiełek Lucyna Zmiany wybranych elementów środowiska geograficznego okolic Słomnik na podstawie mapy zach. części Galicji Heldensfelda i współczesnej mapy topograficznej Polski Z. Czeppe
138. Woźniak Andrzej Wpływ współcześnie przebiegających procesów geomorfologicznych na środowisko geograficzne w zlewni GórnejWieprzówki (Beskid Mały) Z. Czeppe
179. Dziubek Krzysztof Wysypiska śmieci w zlewni Stradomki. Niektóre zagadnienia struktury przestrzennej i powiązania ze środowiskiem geograficznym cz. IV – okolice Skrzydlnej Z. Czeppe
139. Milejska Iwona Współczesne przemiany środowiska geograficznego progu Wyżyny Częstochowskiej i strefy okołoprogowej w okolicy Zawiercia Z. Czeppe
1986
141. Hebdaś Jacek Regionalizacja fizycznogeograficzna Tatr Polskich Z. Czeppe
142. Sapeta Tomasz Wpływ antropopresji na środowisko geograficzne w dorzeczu górnej Soły Z. Czeppe
143. Birek Michał Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego w zlewni Przysłupu w Beskidzie Niskim Z. Czeppe
144. Ostojska Katarzyna Wpływ otworowej metody wydobycia siarki na środowisko geograficzne na przykładzie Kopalni Jeziórko Z. Czeppe
145. Majcherek Adam Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego górnej części zalewni Kamienicy w Gorcach Z. Czeppe
146. Rypel Małgorzata Zmiany środowiska dna doliny Białej Tarnowskiej Z. Czeppe
1987
147. Kuczek Mariusz Dzikie wysypiska śmieci w Ochotnicy Górnej jako przykład antropogenicznych zmian środowiska geograficznego Z. Czeppe
148. Jamrozik Krzysztof S. Fenologiczne, bilansowe i geochemiczne aspekty funkcjonowania biogeosystemuzlewni Brzezówki Z. Czeppe
149. Tyka Grażyna Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego zlewni potoku Mały Rogoźnik Z. Czeppe
150. Rozmus–Kusber
Janina
Stan środowiska geograficznego Doliny Raby cz. III – na odcinku od ujścia Olszówki w Rabie Niżnej do ujściaKaczanki w Pcimiu Z. Czeppe
151. Sornat Jacek Oddziaływanie zakładu przemysłowego „Cementownia Małogoszcz” na środowisko geograficzne w wybranym obszarze Z. Czeppe
152. Dobija Dorota,
Wójtowicz Marek
Stan zagrożenia środowiska Żywieckiego Parku Krajobrazowego na przykładzie zlewni Cicha i Glinka Z. Czeppe
153. Starczewska Urszula Porównanie struktury środowiska przyrodniczego typu pogórskiego w Beskidzie Wyspowym i na Pogórzu Karpackim – obszar B między Mszankąa Porębianką Z. Czeppe
154. Kukla Małgorzata Stan środowiska geograficznego doliny Raby cz. II – odcinek od źródła (powyżej Sieniawy) po ujście Olszówki w Rabie Niżnej Z. Czeppe
155. Tomaszek Beata Stan środowiska geograficznego doliny Raby cz. IV – na odcinku od ujściaKaczanki w Pcimiu do zapory w Dobczycach Z. Czeppe
1988
156. Bożek Anna,
Szarek Urszula
Współczesne przemiany środowiska geograficznego dna doliny górnej Skawy po ujście Bystrzanki Z. Czeppe
157. Hojka Maria Eksploatacja surowców skalnych i jej wpływ na środowisko geograficzne w gminach: Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Ustroń, Wisła, Brenna, Istebna Z. Czeppe
158. Elżbieciak Gabriela Wpływ osadnictwa wiejskiego na zanieczyszczenie i degradację środowiska przyrodniczego zlewni potoku Przyłęków Z. Czeppe
159. Sauermann Hubert Wpływ osadnictwa wiejskiego na zanieczyszczenie środowiska Z. Czeppe
160. Ptak Katarzyna Porównanie struktury środowiska przyrodniczego typu pogórskiego w Beskidzie Wyspowym i na Pogórzu Karpackim – obszar A – rejon między Rabą a Porębianką Z. Czeppe
161. Pogrzeba Małgorzata Struktura i funkcjonowanie środowiska geograficznego wsch. części Doliny Gąsienicowej w Tatrach Z. Czeppe
162. Dąbrowska Ewa Porównanie struktury fizycznogeograficznej i wybranych elementów funkcjonowania obszaru zalesionego i rolniczego na Pogórzu Wielickim Z. Czeppe
163. Ciszewski Dariusz Funkcjonowanie geosystemu wysokogórskiego na przykładzie Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Wysokich Z. Czeppe
164. Szczurek Halina Porównanie struktury środowiska przyrodniczego typu pogórskiego w Beskidzie Wyspowym i na Pogórzu Karpackim – obszar C teren na wsch. odMszanki Z. Czeppe
1989
165. Golik Anita Przemiany środowiska geograficznego Bieszczadów spowodowane wyludnieniem wsi (na przykładzie wsiStuposiany) Z. Czeppe
166. Wład Paweł Emisja zanieczyszczeń powietrza w Ustroniu Z. Czeppe
167. Zelnika–Nycz
Barbara
Zróżnicowanie struktury fizycznogeograficznej środowiska w profilu Beskid Mały – Kotlina Oświęcimska (Lipnik-Kaniów) Z. Czeppe
168. Gąsecki Andrzej Fizycznogeograficzne aspekty planowanej przebudowy gospodarki wodnej środkowej części Doliny Sanu Z. Czeppe
169. Strojny Marek Struktura i funkcjonowaniegeokompleksów na granicy Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej na przykładzie fragmentu zlewni potoku Zabawka na wschód od Wieliczki Z. Czeppe
170. Kozak Jacek Granica rolno-leśna w Zawoi, Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej i Zubrzycy Górnej Z. Czeppe
171. Serafin Bogdan Zmiany w funkcjonowaniu środowiska w zlewni potoku Małastówka (Beskid Niski) w XX w. Z. Czeppe
1990
172. Jędrzejowska Grażyna Stan środowiska małej zlewni górskiej na przykładzie zlewni Poniczanki w Gorcach Z. Czeppe
173. Knapik Wojciech Relaksacja geosystemu w warunkach zmniejszonej antropopresji po wyludnieniu (na przykładzie okolicy dawnej wsi Jaworzec w Bieszczadach) Z. Czeppe
174. Twarużek Lilianna Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego zlewni potoku Malinka Z. Czeppe
175. Drzymała Matylda Model funkcjonowania Doliny Pięciu Stawów Polskich – Roztoki w Tatrach Z. Czeppe
176. Marszałek Zbigniew Próba wyznaczenia granicy fizycznogeograficznej między Beskidem Śląskim a Żywieckim w rejonie Bramy Koniakowskiej Z. Czeppe
177. Majka Władysław Oddziaływanie rafinerii nafty na środowisko geograficzne na przykładzie Rafinerii Nafty „Jedlicze” Z. Czeppe
1991
177. Stonawska Bogna Zagrożenie środowiska przez turystykę na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego S. Skiba
178. Ryba Ewa,
Tokarz Artur
Przemiany środowiska geograficznego w zlewni potoku Wilsznia w Beskidzie Niskim po 1944 roku S. Skiba
1992
181. Zimnal Ziemowit Środowisko przyrodnicze piętrasubalpejskiego masywu Koszystej w Tatrach K. German
1994
182. Maciejowski Wojciech Wybrane przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Racławki i Szklarki na Wyżynie Krakowskiej K. German
183. Kopeć Piotr Przemiany środowiska przyrodniczego Doliny Jaworzynki w Tatrach w latach 1934-1994 K. German
1996
184. Sawczyn Irena Przemiany w środowisku geograficznym Bramy Krakowskiej związane z budową autostrady (na odcinku Balice –Opatkowice) K. German
185. Galej Marta Odporność środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich na antropopresję, na przykładzie Doliny Rybiego Potoku K. German
186. Wania Iwona Interakcja fizycznogeograficzna Zbiornika Dobczyckiego z otaczającym go pogórzem między Kornatką aBrzączowicami K. German
1997
187. Cmunt Rafał Geosystem Muszyny K. German
188. Dobija Agnieszka Wartości środowiska przyrodniczego i jego antropizacja na obszarze wsiLeluchów i Dubne K. German
189. Kiełkowska Grażyna Wartości środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia w zlewni Szczawnika do ujścia Szczawniczka) K. German
190. Święcka Grażyna Wartości środowiska przyrodniczego i jego zagospodarowanie w zlewniSzczawniczka i Złockiego Potoku (Beskid Sądecki) K. German
1998
191. Sułek Piotr Przemiany krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego K. German
1999
192. Dworzak Tomasz Struktura środowiska przyrodniczego Bramy Krakowskiej w okolicy Tyńca K. German
193. Górski Krzysztof Struktura środowiska przyrodniczego w zlewni Świerzówki w Beskidzie Niskim K. German
194. Koguc Marek Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w pd.-wsch. części Płaskowyżu Kolbuszowskiego K. German
195. Piórkowska Katarzyna Struktura środowiska przyrodniczego okolicy Łazów koło Bochni W. Ziaja
196. Kupczyk Anna Struktura i stan środowiska przyrodniczego Podgórza Bocheńskiego w okolicy Chełma W. Ziaja
197. Nawrocki Piotr Wpływ struktury i organizacji środowiska przyrodniczego progu Pogórza Karpackiego na jego współczesne przemiany (między Dunajcem a BiałąDunajcową) K. German
2000
198. Bialik Krzysztof Funkcjonowanie wybranychgeokompleksów utworzonych podczas ekstremalnych opadów i powodzi w lipcu 1997 roku w Żegocinie K. German
199. Kroh Paweł Przemiany środowiska przyrodniczego Doliny Miętusiej w Tatrach J. Balon
200. Potoniec Agata Związek stanu zdrowotnego lasów we wschodniej części Pienińskiego Parku Narodowego z cechami wybranych elementów środowiska przyrodniczego K. German
201. Sadowski Piotr Przemiany środowiska przyrodniczego na terenie wsi Pcim w Beskidzie Średnim K. German
202. Koczoń Sylwia Antropogeniczne przemiany środowiska okolic Libiąża w latach 1960-1998 K. German
203. Orawiec Paweł Funkcjonowanie wybranychgeokompleksów utworzonych podczas ekstremalnych opadów i powodzi w lipcu 1997 roku w Tatrach i na Podhalu K. German
204. Bzowski Jan Przemiany środowiska geograficznego Garbu Tenczyńskiego związane z budową i funkcjonowaniem autostrady A4 K. German
2001
205. Jodłowski Miłosz Studium fizycznogeograficzne zachodniej granicy Tatr J. Balon
206. Fijak Maciej Wartości środowiska przyrodniczego a główne kierunki antropopresji w zlewniTarganiczanki K. German
207. Konior Renata Wartości środowiska przyrodniczego a jego zagospodarowanie w zlewni Ponikiewski (Beskid Mały) K. German
2002
208. Cichoń Stanisław Ocena środowiska powiatu myślenickiego jako podstawa koncepcji parku krajobrazowego W. Ziaja
209. Pawłowska Katarzyna Związek struktury środowiska przyrodniczego ze współczesnymi przemianami w Dolinie Dolnego Sanu w okolicach Sieniawy K. German
210. Zapała Tomasz Granica pomiędzy Pogórzem Wielickim a Bramą Krakowską w strukturze środowiska przyrodniczego na południe od Krakowa W. Ziaja
211. Magiera Katarzyna Funkcjonowanie środowiska geograficznego na terenie gminy Żegocina w latach 1997-2002 K. German
212. Panek Marcin Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego górnych partiiĆwilina i Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym W. Ziaja
213. Pipała Robert Rezerwaty przyrody w strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego polskiej części Małych Pienin W. Ziaja
2003
214. Słaboń (Pomierna) Marta Przemiany środowiska przyrodniczego w północno-wschodniej części miasta Bukowno w latach 1970-2002 K. German
215. Ostafin Krzysztof Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego wsi Trzebunia w Beskidzie Średnim W. Ziaja
216. Kaleciński Miłosz Wpływ asymetrii rzeźby wybranych dolin Wyżyny Krakowskiej na zróżnicowanie ich środowiska geograficznego K. German
217. Hałat Paweł Struktura środowiska przyrodniczegoBabiej Góry K. German
218. Kowalczuk Justyna Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego wyspy Seili w Finlandii W. Ziaja
219. Wideł Urszula Przemiany środowiska geograficznego północnego otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego K. German
2004
220. Bogulak Grzegorz Struktura i przemiany środowiska przyrodniczego Podgórza Bocheńskiego między Bochnią a Łazami W. Ziaja
221. Sęk Marcin Funkcjonowanie osuwiska w Lachowicach w latach 2002-2004 na przykładzie wybranych pól badawczych K. German
222. Ścieńska Małgorzata Funkcjonowanie osuwiska w Dąbrówce Szczepanowskiej i zerwy wSzczepanowicach w latach 2002-2004 K. German
223. Adamczyk Paulina Struktura środowiska przyrodniczego pogranicza Karpat Wschodnich i Zachodnich w okolicy Leska K. German
2005
224. Jankow Władysław Struktura i przemiany środowiska przyrodniczego we wschodniej części Garbu Tenczyńskiego W. Ziaja
225. Żelazny Małgorzata Funkcjonowanie wybranychgeokompleksów popowodziowych w latach 2002-2005 w Żegocinie K. German
226. Skrzypczak Piotr Funkcjonowanie wybranychgeokompleksów popowodziowych w Tatrach Reglowych w latach 2003-2005 K. German
227. Stefański Przemysław Konflikty człowiek-środowisko przyrodnicze w dnie doliny Raby między Stróżą a Zbiornikiem Dobczyckim K. German
228. Nowak Łukasz Wpływ struktury środowiska przyrodniczego na krajobraz południowej części Wyżyny Częstochowskiej (w okolicach Ryczowa) K. German
229. Fil Gracjan Przemiany środowiska geograficznego południowego otoczenia zbiorników: Czorsztyńskiego i Sromowieckiego K. German
2006
230. Piasna Izabela Przemiany środowiska przyrodniczego Garbu Tarnogórskiego w okolicy Bukowna (w latach 1990-2005) K. German
231. Tłuszcz Tomasz Południowa część granicy między Wyżyną Miechowską a Płaskowyżem Proszowickim w strukturze środowiska przyrodniczego W. Ziaja
232. Śmiłek Ewa Przemiany środowiska przyrodniczego Pogórza Wielickiego w okolicachBiertowic K. German
233. Petaś Izabela Przemysłowe przekształcenia środowiska przyrodniczego Trzebini W. Ziaja
234. Uznańska Karolina Funkcjonowanie geokompleksówosuwisk w okolicy Makowa Podhalańskiego w latach 2004-2006 K. German
235. Nowak Karolina Renaturalizacja środowiska przyrodniczego Beskidu Wyspowego w okolicach Dobrej (zał. w oddzielnej teczce) K. German
236. Zając Marta Struktura środowiska przyrodniczego pogranicza Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego w okolicach Radziemic (zał. w oddzielnej teczce) K. German
2007
237. Bajor Katarzyna Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego górnych partii Pilska W. Ziaja
238. Głuszek Andrzej Porównanie funkcjonowaniageokompleksów spływów gruzowo-błotnych na Galicowej Grapie w latach 2004-2006 K. German
239. Hernik Agnieszka Struktura i współczesne przemiany środowiska przyrodniczego źródłowej części zlewni Wisłoki. W. Ziaja
240. Krężelok Ewa Struktura krajobrazu u zbiegu dolinUtsjoki i Kevojoki w północnej Finlandii W. Ziaja
241. Duda Ewa Przemiany środowiska przyrodniczego Białki Tatrzańskiej przez rozwój infrastruktury turystycznej W. Ziaja
242. Kuczera Jan Przemiany środowiska przyrodniczego ostańców i stoków skalnych w zlewniBędkówki na Wyżynie Krakowskiej W Ziaja
243. Staroniewicz Magdalena Dynamika krajobrazu strefy marginalnej i przedpola lodowca Sólheimajökull na Islandii W. Ziaja
2008
244. Godzina Paweł Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju gminy Jerzmanowice-Przeginia K. German
245. Górny Agnieszka Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego południowej części Bielska-Białej w latach 1933-2003 W. Ziaja
246. Wójcik Anna Renaturalizacja i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Bramy Krakowskiej w okolicy Wołowic K. German
247. Knopik Tomasz Korytarze w środowisku przyrodniczym zlewni Jaszcze i Jamne w Gorcach K. German
248. Frytek Iwona Współczesne przemiany antropogeniczne środowiska przyrodniczego południowej części Podhala K. German
2009
249. Michalski Arkadiusz Przemiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego W. Ziaja
250. Biela Piotr Funkcjonowanie nisz spływów gruzowo-błotnych na Galicowej Grapie w latach 2007-2009 K. German
251. Chwiałkowski Piotr Wpływ polityki samorządowej na ochronę środowiska w Tatrach Polskich J. Balon
252. Macko Ewa Uwarunkowania przyrodnicze turystyki rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Żywieckiego K. German
253. Koziana Marcin Funkcjonowanie geokompleksówosuwisk w okolicy Makowa Podhalańskiego w latach 2007-2009 K. German
254. Dusiło Anna Struktura środowiska przyrodniczego Puszczy Dulowskiej W. Ziaja
255. Skarbińska Justyna Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Grybów K. German
256. Bednarczyk Ewa Wpływ pożarów na funkcjonowaniegeosystemów doliny Teanaway we wschodnich górach Kaskadowych K. German
257. Rospierski Rafał Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym ŁukMużakowa W. Ziaja
258. Rudy Marcin Struktura środowiska przyrodniczego Połoniny Wetlińskiej W. Ziaja
259. Doległo Monika Wpływ renaturalizacji krakowskich kamieniołomów na rozwój funkcji turystycznych K. German
260. Wojciechowski
Wojomir Maciej
Turystyka w paśmie granicznym Bieszczadów W. Ziaja
261. Malak Magdalena Stan obecny i ograniczenia rozwoju turystyki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym W. Ziaja
2010
262. Owczarek Agata Uwarunkowania i kierunki rozwojugeosystemów starorzeczy WiśliskoKobyle i Stare Rabisko W. Ziaja
263. Fijałek Adam Struktura środowiska przyrodniczego potoku Sielski w Paśmie Radziejowej W. Ziaja
264. Zabagło Monika Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gminy Liszki na potrzeby planowania turystyki W. Ziaja
265. Nowak Agnieszka Rola granicy rolno-leśnej w krajobrazie Pasm Magurskich w Beskidzie Niskim K. German
266. Janczak Natalia Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich oraz jej skutki w krajobrazie K. German
267. Konieczny Elżbieta Przemiany środowiska przyrodniczego okolic Tyńca w latach 1950-2009 i ich wpływ na krajobraz K. German
268. Cygan Justyna Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w podgórskiej części gminy Wieliczka K. German
269. Piętak Karolina Wybrane wartości środowiska przyrodniczego południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej J. Balon
270. Kmiecik-Wróbel
Justyna
Zróżnicowanie sekwencji morfologicznej w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich J. Balon
271. Waldon Marta Zagrożenia środowiska przyrodniczego doliny Bystrej w Tatrzańskim Parku Narodowym – stan obecny i prognoza zmian J. Balon
272. Ostrowska Małgorzata Percepcja małej infrastruktury turystycznej w krajobrazie Tatrzańskiego Parku Narodowego M. Jodłowski
273. Hibner Joanna Charakterystyka ruchu turystycznego na szlaku Orla Perć w Tatrach Wysokich J. Balon
274. Salwińska Urszula Zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju narciarstwa na wybranych obszarach Karpat Polskich oraz Dolomitów J. Balon
275. Piskorska Patrycja Przemiany środowiska przyrodniczego otoczenia stawów w polskiej części Tatr W. Ziaja
276. Kubica Anna Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Śląskiego i jego wpływ na ochronę środowiska J. Balon
277. Drewniak Łukasz Waloryzacja przyrodnicza dla potrzeb turystyki południowo-wschodniej części Garbu Tenczyńskiego J. Balon
278. Pietrzyk Marta Turystyka i szanse jej rozwoju w mieście i gminie Trzebinia J. Balon
279. Fryś Monika Porównanie zagospodarowania turystycznego przełomowych dolin Skały i Soły J. Balon
2011
280. Mocior Ewelina Funkcje korytarzy i barier w geosystemieBieszczadów Wysokich (na przykładzie zlewni Potoku Nasiczniańskiego) K. German
281. Krąż Paweł Przemiany środowiska przyrodniczego polskiej części zlewni Białki (Centralne Karpaty Zachodnie) J. Balon
282. Nowocień Katarzyna Zróżnicowanie piętrowe krajobrazu w północnym skłonie masywu Turbacza (2010) J. Balon
283. Bogumirski Marcin Metody wyodrębniania samodzielnych szczytów górskich na przykładzie Tatr J. Balon
284. Grzegory Natalia Atrakcyjność turystyczna dorzecza dolnej Soły J. Balon
285. Litewka Justyna Agata Ogrody ozdobne w Europie i ich znaczenie dla atrakcyjności turystycznej J. Balon
286. Radwański Marcin Rejon wzgórz Tokajskich oraz karpacki szlak wina jako przykład obszaru atrakcyjnego dla turystyki winiarskiej J. Balon
287. Rechciński Marcin Wybrane zagrożenia abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego Doliny Chochołowskiej J. Balon
288. Serwa Małgorzata Przemiany środowiska geograficznego otoczenia Zbiornika Klimkówka na Ropie W. Ziaja
2012
289. Krąż Elżbieta Wpływ środowiska przyrodniczego na występowanie wypadków w polskich Tatrach J. Balon
290. Wiercioch Katarzyna Zmiany środowiska geograficznego spowodowane autostradą na odcinkuOpatkowice – Wieliczka W. Ziaja
291. Cuper Tomasz Przemiany środowiska przyrodniczego wybranych obszarów poeksploatacyjnych Gór Świętokrzyskich w latach 1960-2010 K. German
292. Kutrzeba Bartosz Możliwości rozwoju szlaków dydaktycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego J. Balon
293. Łączna Marlena Kraków w oczach turystów zagranicznych J. Balon
294. Orzech Dominik Oddziaływanie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka na środowisko przyrodnicze Pradoliny Podkarpackiej K. German
295. Depta Łukasz Antropogeniczne przemiany środowiska wzdłuż wybranych dróg wspinaczkowych w Dolinach Miętusiej i Małej Łąki J. Balon
296. Jakiel Michał Atrakcyjność wizualna krajobrazu dolinek podkrakowskich J. Balon
297. Kość Elżbieta Rola gleb w wytyczaniu granic fizycznogeograficznych na przykładzie polskich Karpat J. Balon
298. Klimas-Mośka Anna Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie jako atrakcja turystyczna J. Balon
299. Grzywa Anna Zróżnicowanie piętrowości środowiska przyrodniczego rumuńskich Karpat J. Balon
300. Krzynówek Karolina Dźwięk w przestrzeni publicznej Tarnowa na przykładzie Parku Strzeleckiego J. Balon
2013
301. Woszczek Izabela Fizycznogeograficzne uwarunkowania występowania lawin śnieżnych w Tatrach Polskich na wybranych przykładach J. Balon
302. Sojecka Natalia Naturalne i antropogeniczne bariery rozwoju turystyki w Azji J. Balon
303. Rochowiak Aleksandra Degradacja krajobrazu obszarów górskich na przykładzie okolic Limanowej J. Balon
304. Połtorzecki Konrad Charakterystyka ruchu turystycznego na szlaku Czarny Staw-Rysy w Tatrach J. Balon
305. Siuta Elżbieta Wartość środowiska przyrodniczego i jego zagospodarowanie w południowej części wyżyny krakowskiej J. Balon
306. Węgłowska Magdalena Konflikty człowiek – środowisko w mikroregionie Regle Kuźnicko-Olczyskie J. Balon
307. Rejman Karol Zastosowanie geometrycznych pól podstawowych w badaniach struktury środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach J. Balon
308. Franczak Diana Walory przyrodnicze Dolin Brzoskwini i Aleksandrowieckiej, a ruch turystyczny J. Balon
309. Proksa Grzegorz Marcin Turystyka indywidualna w Polskich Bieszczadach J. Balon
310. Łukaszczyk Ewa Zagrożenia zimowe w Tatrach w świadomości turystów J. Balon
311. Roman Sylwia Obszary Natura 2000 jako ograniczenia i szanse dla rozwoju społeczno – gospodarczego na wybranych przykładach J. Balon
312. Miodek Marcin Zagospodarowanie Ojcowskiego Parku Narodowego w opinii turystów J. Balon
313. Dzierzęga Monika Percepcja walorów krajobrazowych jaskiń Mylnej i Mroźnej w Tatrach J. Balon
314. Kalandyk Paulina Rejony wspinaczkowe Europy – lokalizacja, atrakcyjność, postrzeganie J. Balon
315. Głuszek Piotr Konflikt funkcji przyrodniczych i antropogenicznych w dolinie Skawy na obszarze gminy Maków Podhalański K. German
316. Pyzowski Łukasz Konflikt funkcji przyrodniczych i antropogenicznych w dolinie Lepietnicy K. German
317. Duda Łukasz Rozwój turystyki pieszej w Gorcach a ich zagospodarowanie turystyczne J. Balon
318. Drewniak Bartłomiej Przemiany roślinności naskalnej pod wpływem wspinaczki w Dolinie Kobylańskiej (Wyżyna Olkuska) M. Jodłowski
2014
319. Fornal Anna Wpływ zmian w użytkowaniu ziemi na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego południowej części Wyżyny Krakowskiej w latach 1971-2011 K. German
320. Kroker Jan Współczesne funkcje lasów oraz zmiany zalesienia w gminie Rabka-Zdrój W. Ziaja
321. Nowak Agnieszka Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze województwa świętokrzyskiego J. Balon
322. Witek Karolina Intensywność konfliktów człowiek-środowisko w powiecie chrzanowskim J. Balon
323. Krajewska-Kępys Lidia Przemiany krajobrazu nieczynnych kamieniołomów na wybranych przykładach J. Balon
324. Świgost Agnieszka Antropopresja w polskich i ukraińskich Bieszczadach – studium porównawcze J. Balon
325. Piątek Ewelina Weronika Wielkość i struktura ruchu turystycznego w dolinach Strążyskiej i Białego w Tatrach J. Balon
326. Remiasz Dominik Profil turysty odwiedzającego Białkę Tatrzańską J. Balon
327. Jordan Krzysztof Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem jako ośrodek pielgrzymkowy J. Balon
328. Kołodziej Justyna Przemiany środowiska przyrodniczego wzdłuż Głównego Szlaku Beskidzkiego J. Balon
329. Pierchała Magdalena Zmiany krajobrazu wokół ostańców skalnych na Wyżynie Częstochowskiej M. Jodłowski
330. Czerski Maciej Zróżnicowanie piętrowości krajobrazu Beskidów Wschodnich J. Balon
331. Rydel Katarzyna Zastosowanie modeli płatów i korytarzy w badaniach środowiska przyrodniczego wybranych grup górskich Beskidów Zachodnich J. Balon
332. Czapiewski Tomasz Przemiany środowiska geograficznego gminy Bieruń od końca XIX w. W. Ziaja
333. Chronowski Marek Waloryzacja środowiska przyrodniczego zachodniej części gminy Chełmiec dla turystyki i rekreacji W. Ziaja
2015
334. Książek Renata Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska wsi Łopuszna latach 1961-2011 K. German
335. Gałek Tomasz Teoretyczny model piętrowości w wybranych obszarach kuli ziemskiej J. Balon
336. Dziubak Tomasz Recesja lodowców a przemiany krajobrazu okolicy Longyearbyen w latach 1998-2013 na podstawie danych satelitarnych W. Ziaja
337. Jóźwiak Patryk Przemiany krajobrazu wzdłuż drogi Kraków-Zakopane J. Balon
338. Janik Aleksandra Struktura krajobrazu górnej części dorzecza Białej Dunajcowej W. Ziaja
339. Turkot Adrian Pozaszlakowy ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim M. Jodłowski
340. Sowa Agnieszka Porównanie struktury i przemian krajobrazu zrębów Bonarki i Zakrzówka W. Ziaja
341. Baran Karolina Zróżnicowanie głównych rejonów wspinaczkowych w Polsce J. Balon
342. Magiera Rafał Dynamika ruchu turystycznego w „Skamieniałym Mieście” na Pogórzu Ciężkowickim J. Balon
343. Pacana Natalia Wybrane możliwości i zagrożenia rozwoju turystyki w zlewni Ropy (Karpaty Zachodnie) J. Balon
344. Fasuga Katarzyna Ruch turystyczny na drodze Oswalda Balzera w Tatrach J. Balon
345. Stefański Dawid Możliwości rozwoju ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym J. Balon
346. Wulczyński Bartłomiej Przemiany środowiska przyrodniczego związane z rozwojem infrastruktury narciarskiej w rejonie Tatrzańskiej Łomnicy, Słowacja J. Balon
347. Kulbicka Karolina Atrakcyjność geoturystyczna Gór i Pogórza Kaczawskiego J. Balon
348. Złotek Joanna Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanego zbiornika retencyjnego w Dolinie Dolnej Tanwi J. Balon, K. German
2016
349. Służewska Katarzyna Skocznie narciarskie w Karpatach Zachodnich – stan, rozmieszczenie i perspektywy rozwoju J. Balon
350. Woźniak Paweł Waloryzacja atrakcyjności jaskiń tatrzańskich ze względu na wybrane kryteria J. Balon
351. Dudkiewicz Filip Postrzeganie krajobrazu tatrzańskiego przez turystów J. Balon
352. Wojciechowska Danuta Możliwości rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Tatrzańskim Parku Narodowym J. Balon
353. Chwierut Monika Postrzeganie krajobrazów świata przez klientów biura podróży RAINBOW TOURS J. Balon
354. Dewerenda Michał Krajobrazy wyobrażone w komputerowych grach fabularnych J. Balon
355. Maciaś Anna Monografia historyczno-geograficzna miejscowości Rajskie w Bieszczadach J. Balon
2017
356. Sochacka Beata Przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej krakowskiej dzielnicy Dębniki 1994-2014 W. Ziaja
357. Abramczyk Katarzyna Zmiany krajobrazu wywołane budową Zbiornika Czorsztyńskiego i Sromowieckiego J. Balon
358. Dobrzańska Wiktoria Wpływ Jeziora Bodeńskiego na atrakcyjność turystyczną landu Badenia-Wirtembergia J. Balon
2018
359. Kuczara Agnieszka Ocena planowanego przebiegu drogi od Węzła Rudno autostrady A4 do drogi krajowej 79 w gminie Krzeszowice W. Ziaja
360. Wałaszek Dominika Próba wyznaczenia korytarzy ekologicznych w skali regionalnej na podstawie modelu wybiórczości środowiskowej bociana czarnego (Ciconia nigra L.) J. Balon
361. Łanik Agnieszka Możliwości rozwoju szlaków rowerowych w południowo-zachodniej części aglomeracji Krakowa J. Balon
362. Kowalczyk Klaudia Postrzeganie zmiany funkcji miasta przez jego mieszkańców na przykładzie Wadowic J. Balon
363. Leśniak Agata Liniowe elementy infrastruktury jako narzędzie kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach chronionych J. Balon
364. Bebak Joanna Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w otoczeniu wybranych parków narodowych w województwie małopolskim J. Balon
365. Kiszka Kinga Katarzyna Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów w powiecie otwockim jako źródło konfliktów człowiek-środowisko przyrodnicze J. Balon
366. Janik Liliana Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Zakrzówka w świetle uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i prawnych M. Jodłowski
367. Wojtanowska Magdalena Struktura przestrzenna i czasowa turystyki aktywnej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego M. Jodłowski
368. Biega Anna Elementy ekspozycji krajobrazowej w planach ochrony parków krajobrazowych. Dolina Kobylańska – studium przypadku. M. Jodłowski
2019
369. Pytlik Marcin
Uwarunkowania rozwoju elektrowni wiatrowych w województwie podkarpackim W. Ziaja
370. Janaś Michał Struktura i funkcjonowanie krajobrazu Gran Canaria w profilu północny wschód – południowy zachód W. Ziaja
371. Siwka Maciej Krajobrazowe uwarunkowania występowania i migracji dużych ssaków w planowanym Turnickim Parku Narodowym W. Ziaja
372. Stryczyńska Katarzyna Zmiany zagospodarowania terenu dawnego miasta Podgórze w latach 1916-2017
J. Balon
373. Kwiatek Anna
Zastosowanie koncepcji sieci ekologicznych w dokumentach planistycznych wybranych gmin województwa świętokrzyskiego
J. Balon
374. Makarska Julia
Struktura i funkcjonowanie korytarza ekologicznego doliny Sanu poniżej Myczkowców
W. Ziaja
2020
375. Popiela Arleta
Wykorzystanie różnorodności krajobrazowej Krakowa do promocji miasta J. Balon
376. Biegański Patryk
Ocena bezpieczeństwa wybranych szlaków turystycznych Tatr Polskich J. Balon
377. Malak Adela
Postrzeganie wybranych krajobrazów Małopolski przez studentów uczelni krakowskich J. Balon
378. Kostrzewa Dariusz
Analiza wybranych zagadnień geografii fizycznej na przykładzie diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
J. Balon

Spis prac magisterskich dostępny także w wersji pdf pdf