Mgr Tomasz Zając

zajacdoktorant

Specjalizacje zawodowe:
Magisterium na UJ: Geografia – specjalność: turystyka
Magisterium na UJ: Zarządzanie – specjalność: zarządzanie w turystyce
Licencjat oraz magisterium na UJ: Ochrona środowiska – specjalność: biologia środowiska
Licencjat w PWSZ w Jarosławiu: Turystyka i rekreacja – specjalność: gospodarka turystyczna i hotelarstwo

Zainteresowania badawcze:
racjonalne zarządzanie zasobami przyrody,
ekoturystyka i turystyka zrównoważona,
ślady ekologiczne usług turystycznych,
przyczyny zagrożeń zdrowia i życia w turystyce górskiej,
autoratownictwo i przetrwanie w trudnych warunkach,
oziębianie klimatu i jego przyrodnicze konsekwencje.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: tomek.zajac@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Inne:
Studia podyplomowe na AGH: Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem
Studia podyplomowe na PK: Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
Udział w Akademickim Cyklu Edukacyjnym: Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne

Wybór publikacji naukowych:
Zając T., 2014, Szanse i bariery rozwoju sztuki przetrwania jako formy rekreacji – na przykładzie południowego Podkarpacia, [w:] R. Fedan, G. Dyrda, M. Wiśniewski (red.), Wybrane problemy rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna, Jarosław

Piziak B., Zając T., 2012, Rola bazy gastronomicznej w rozwoju turystyki przyjazdowej do Krakowa, [w:] J. Grochowicz (red.), Szanse i bariery rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej, Zeszyt naukowy nr 1, Europejska Szkoła Wyższa, Sopot