Mgr Natalia Tokarczyk

stanowisko: asystent, doktorantka

Zainteresowania badawcze:
naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego,
renaturalizacja krajobrazu,
zastosowanie badań struktury środowiska w ochronie przyrody,
percepcja krajobrazu,

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: n.tokarczyk@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:
online lub stacjonarnie – po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

Wybór publikacji naukowych:

Nowak-Olejnik A., Mocior E., Hibner J., Tokarczyk N., 2020, Human perceptions of cultural ecosystem services of semi-natural grasslands: The influence of plant communities, Ecosystem Services, 46.

Tokarczyk N., 2018, Challenges for the conservation of semi-natural grasslands in mountainous national parks – case studies from the Polish Carpathians, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 13 (1), 187-198.

Tokarczyk N., 2017, Forest encroachment on temperate mountain meadows: scale, drivers, and current research directions, Geographia Polonica 90 (4), 463-480.

Tokarczyk N., 2015, Zarastanie polan reglowych w polskich Karpatach w świetle dotychczasowych badań, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 71 (4), 243-256.

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.

Nowak A., Tokarczyk N., 2014, Transformations of traditional land use and settlement patterns of Kosarysche Ridge (Chornohora, Western Ukraine), Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 24, s. 191–201.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101.

Tokarczyk N., 2013, Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich, Sylwan 157(2), s. 113−121.

Nowak A., Tokarczyk N., 2013, Evaluation of soil resilience to anthropopressure in Łosie village (Lower Beskids Mts) – Preliminary results, Ekológia (Bratislava), Vol. 32, No. 1, p. 138-147 pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska, s. 203-209. pdf

Tokarczyk N., Nowak A., 2012, Ocena potencjału balneologicznego wybranych uzdrowisk Polskich Karpat, Problemy Ekologii Krajobrazu XXXIV, s. 237-243.

Tokarczyk N., 2012, Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003, Prace Geograficzne 128, s. 7-16. pdf

Tokarczyk N., 2012, Znaczenie górnoreglowych polan dla turystyki w Gorcach, Folia Turistica 26, s. 133-148. pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Glades overgrowing and lowering of the forest-field boundary as two examples of long term changes in landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 401-405. pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Models of reforestation processes, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 407-411. pdf

Cygan J., Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Waloryzacja wybranych szlaków turystycznych w powiecie nowotarskim, [w:] J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki (red.), Krajobraz kulturowy a turystyka, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska, s. 269-280. pdf

Janczak N., Nowak A., 2011, Dobra chata to taka, z której nie widać innej. Tradycja huculska a stan obecny zagospodarowania przestrzennego Koszaryszcza (Czarnohora) [w:] M. Troll, A. Warchalska, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, COTG PTTK, Kraków, s. 113-130. pdf