Mgr Marcin Rechciński

rechcinskidoktorant, asystent

Specjalizacje zawodowe:
geografia – gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,
zarządzanie w turystyce.

Zainteresowania badawcze:
konflikty społeczne wokół obszarów chronionych,
zastosowanie koncepcji PPGIS na obszarach cennych przyrodniczo,
rozwój teorii ochrony przyrody, koncepcja usług ekosystemowych,
zarządzanie turystyką na obszarach chronionych (idea ekoturystyki),
przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: marcin.rechcinski@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

Koordynator projektów:
„Konflikty społeczne a obszarowe formy ochrony przyrody. Studium zależności na przykładzie województwa małopolskiego.” (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Etiuda 7, 2019/32/T/HS4/00437)

„Social conflicts and protected areas. Understanding the role of the form of nature protection.” (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium 10, 2015/19/N/HS4/00359)

Wykonawca projektów:

„Analiza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań ochrony cennych przyrodniczo terenów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych” (WWF Polska)

“Does ecotourism have ability to empower residents to overcome environmental discrimination due to Natura 2000 in Poland? An examination through the lens of Weber’s theory of formal and substantive rationality.” (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Polonez 3)

LINKAGE: LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE” (Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development; Pol-Nor/196105/2/2013; May 2013-April 2016)

Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales (SCALES)” (European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration, 226852, January 2013-July 2014)

Wybór publikacji naukowych:

Artykuły w czasopismach z wykazu czasopism naukowych MNiSW (część A)

Rechciński M., Tusznio J., Grodzińska-Jurczak M., 2019, Protected area conflicts: a state-of-the art review and a proposed integrated conceptual framework for reclaiming the role of geography, Biodiversity and Conservation, 28, 10, 2463-2498.pdf

Strzelecka M., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., 2017, Using PP GIS interviews to understand residents’ perspective of European ecological network Natura 2000, Tourism Geographies, 17, 5, 848-877.pdf

Mączka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Application of the ecosystem services concept in environmental policy – A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland, Ecological Economics, 128, 169-176.pdf

Brown G., Hausner V.H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M., Lægreid E., 2015, Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland, Journal for Nature Conservation, 28, 89-104.pdf

Monografia naukowa wieloautorska

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.pdf

Artykuły w czasopismach z wykazu czasopism naukowych MNiSW (część B)

Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., Tusznio J., 2018, Konflikty wokół polskich obszarów chronionych w artykułach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Ilościowy systematyczny przegląd literatury, Przegląd Przyrodniczy, XXIX, 4, 50-72.pdf

Rechciński M., Balon J., Grodzińska-Jurczak M., 2017, Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych, Prace Geograficzne, 149, 81-100.pdf

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.pdf

Rozdziały w monografiach naukowych wieloautorskich (wybrane)

Paloniemi R., Apostolopoulou E., Cent J., Bormpoudakis D., Salomaa A., Tsianou M. A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., Pantis J. D., 2014, Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity [w:] Henle K, Potts S, Kunin W, Matsinos Y, Simila J, Pantis J, Grobelnik V, Penev L, Settele J (red.), Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, Pensoft Publishers, Sofia, 173-179.

Rechciński M., 2013, Różnice w formach gospodarowania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w świadomości turystów odwiedzających Dolinę Chochołowską [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 131-160.

Inne publikacje (wybrane)

Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Is PPGIS always an effective management tool? Reflections based on the Tatra National Park case study [w:] Vasiljević D. (red.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Abstract book. 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, 99-101.pdf

Rechciński M., Strzelecka M., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Does Natura 2000 Always Mean Ecotourism Potential? Application of PP GIS to the Perception Study of the Tourist Stakeholders’ Values at the Local Scale of Natura 2000 Municipalities [w:] Vasiljević D. (red.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Abstract book. 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, 458-461.pdf

Rechciński M., Peek B., Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Cent J., Brown G., Hausner V., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Raport z badań „Mapuj Tatry i Podhale” w ramach projektu “LINKAGE: Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance”. Deliverable D.2.4. Report on PPGIS results from internet tools for Poland.

Strzelecka M., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., 2014, Understanding local views of ecotourism development– evidence from three municipalities in Małopolskie Province, Poland [w:] TTRA 2014 International Conference: Tourism and the New Global Economy, 885-891.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska.pdf

Rechciński M., 2012, Diagnoza historycznych sytuacji konfliktotwórczych w parkach narodowych na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego, [w:] T. J. Chmielewski, B. Sowińska (red.), Zarządzanie systemami krajobrazowymi, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33, Lublin.

Jodłowski M., Rechciński M., 2012, Model of high-mountain hiking trails (via ferrata type) in Tatra National Park – a comparison between Poland and Slovakia with reference to the Alps [w:] Fredman P., Stenseke M., Liljendahl H., Mossing A., Laven D. (red.), The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas „Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges”, Stockholm, Sweden, August 21-24, 2012, Proceedings, 144-145.pdf