mgr Marcin Rechciński

WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły w czasopismach z wykazu czasopism naukowych MNiSW (część A)

Rechciński M., Tusznio J., Grodzińska-Jurczak M., 2019, Protected area conflicts: a state-of-the art review and a proposed integrated conceptual framework for reclaiming the role of geography, Biodiversity and Conservation, 28, 10, 2463-2498,

Strzelecka M., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., 2017, Using PP GIS interviews to understand residents’ perspective of European ecological network Natura 2000, Tourism Geographies, 17, 5, 848-877,

Mączka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Application of the ecosystem services concept in environmental policy – A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland, Ecological Economics, 128, 169-176,

Brown G., Hausner V.H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M., Lægreid E., 2015, Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland, Journal for Nature Conservation, 28, 89-104.

Monografie naukowe wieloautorskie

Balon J., Cyło A., Fac I., Jakiel M., Kłapyta P., Krąż P., Maciejowski W., Michniewski A., Nycz E., Pieniążek A., Rechciński M., Staszewski K., Uliszak R., Więcław-Michniewska J., Zieliński K., 2018, Mała encyklopedia Karpat : pogranicze polsko-słowackie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów,

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Artykuły w czasopismach z wykazu czasopism naukowych MNiSW (część B)

Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., Tusznio J., 2018, Konflikty wokół polskich obszarów chronionych w artykułach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Ilościowy systematyczny przegląd literatury, Przegląd Przyrodniczy, XXIX, 4, 50-72,

Rechciński M., Balon J., Grodzińska-Jurczak M., 2017, Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych, Prace Geograficzne, 149, 81-100,

Mocior E., Nowak A., Rechciński M., Franczak P., Hibner J,. Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30, 109-121,

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, 203-209,

Rechciński M., 2012, Diagnoza historycznych sytuacji konfliktotwórczych w parkach narodowych na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 33, 135-143.

Rozdziały w monografiach naukowych

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] Krąż P. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2., Wyd. IGiGP UJ, 77-101,

Paloniemi R., Apostolopoulou E., Cent J., Bormpoudakis D., Salomaa A., Tsianou M. A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., Pantis J. D., 2014, Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity [In:] Henle K, Potts S, Kunin W, Matsinos Y, Simila J, Pantis J, Grobelnik V, Penev L, Settele J (red.), Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, Pensoft Publishers, Sofia, 173-179,

Rechciński M., 2013, Różnice w formach gospodarowania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w świadomości turystów odwiedzających Dolinę Chochołowską [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 131-160.

Redakcja monografii naukowych

Balon J., Kistowski M., Krąż P., Mocior E., Rechciński M. (red.), 2016, Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych, PAEK, IGiGP UJ, Kraków, ss. 272,

Balon J., Krąż P., Mocior E., Rechciński M. (red.), 2015, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku, PAEK, IGiGP UJ, Warszawa-Kraków, ss. 142.

Pozostałe publikacje

Strzelecka M., Grodzińska-Jurczak M., Rechciński M., 2018, Toward recognition justice through empowerment in Natura 2000 ecotourism [w:] Dehez J. (red.), The 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV9). Abstract book. 29-31 August 2018, Bordeaux, France, 231-233,

Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Is PPGIS always an effective management tool? Reflections based on the Tatra National Park case study [w:] Vasiljević D. (red.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Abstract book. 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, 99-101,

Rechciński M., Strzelecka M., Grodzińska-Jurczak M., 2016, Does Natura 2000 Always Mean Ecotourism Potential? Application of PP GIS to the Perception Study of the Tourist Stakeholders’ Values at the Local Scale of Natura 2000 Municipalities [w:] Vasiljević D. (red.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Abstract book. 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, 458-461,

Roman S., Peek B., Rechciński M., 2013, Zagospodarowanie turystyczne Pasma Policy, Rocznik Babiogórski, 14, 109-119,

Jodłowski M., Rechciński M., 2012, Model of high-mountain hiking trails (via ferrata type) in Tatra National Park ¬ a comparison between Poland and Slovakia with reference to the Alps [w:] Fredman P., Stenseke M., Liljendahl H., Mossing A., Laven D. (red.), The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas „Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges”, Stockholm, Sweden, August 21-24, 2012, Proceedings, 144-145.