Dr Wojciech Maciejowski

adiunkt (zatrudniony w latach 1996-2018)
Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

maciejowski

Prowadzi w naszym Instytucie wykłady z Geografii Fizycznej Polski.

Zainteresowania badawcze:

  • środowisko Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  • przemiany krajobrazu
  • geografia regionalna (Bliski i Daleki Wschód)
  • przemiany środowiska arktycznego

Kontakt: e-mail: wojciech.maciejowski@uj.edu.pl