Dr Miłosz Jodłowski

jodlowskiadiunkt, starszy wykładowca (zatrudniony w ZGF latach 2005-2019)

Obecnie zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Geografii Turystki i Ekologii AWF Kraków

Zainteresowania badawcze:
geoekologia wysokogórska:
– piętrowość środowiska przyrodniczego gór,
– struktura i dynamika granic w środowisku,
– funkcjonowanie środowiska przyrodniczego gór w warunkach antropopresji,
przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego,
zarządzanie obszarami chronionymi,
przyrodnicze i społeczne uwarunkowania turystyki aktywnej w górach:
– wpływ na środowisko przyrodnicze,
– monitoring,
– konflikty społeczne,
– zarządzanie.

Inne:

przewodnik górski beskidzki i tatrzański, instruktor taternictwa PZA
członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
członek Rady Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
członek Komisji Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu
członek Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie oraz Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich

Wybór publikacji naukowych:
Jodłowski M., 2001, Western border of the Tatra Mts. in connection to the border of Tatra National Park (TANAP), Ekologia (Bratislava), v. 20, Supplement 4/2001, s. 110-115.

Jodłowski M., 2002, Typologia granic fizycznogeograficznych jako podstawa wyznaczenia zachodniej granicy Tatr, Czasopismo Geograficzne, 4, 231-244.

Jodłowski M., 2006, Geographical controls on the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 105-114.

Jodłowski M., 2006, Typology of the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Belovodska Valley, the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 115-121.

Jodłowski M., 2007, Monitoring ruchu wspinaczkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim 2006 r., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, red. J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński, Studia i Monografie, 46, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, s. 131-142. pdf

Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach – struktura i dynamika ekotonu, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 188 + załączniki.

Jodłowski M., 2009, Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju, [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, v. XXIII, s. 71-76 pdf

Jodłowski M., 2010, Górna granica zarośli subalpejskich w wybranych pasmach górskich Europy Środkowej – uwarunkowania i typy ekotonu, Czasop. Geogr., 1-2, s.43-60.

Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 208

Balon J., Jodłowski M., 2012, Landscape organization in the non-glaciated high-mountain ranges in Europe, [w:] P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 65-82 pdf

Zwijacz-Kozica T., Selva N., Barja I., Silvan G, Martínez-Fernández L., Illera J. Jodłowski M., 2012, Concentration of fecal cortisol metabolites in chamois in relation to tourist pressure in Tatra National Park (South Poland), Acta Theriologica pdf