Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ

balonstanowisko: profesor uczelni

geograf fizyczny, ekolog krajobrazu, przewodnik górski, podróżnik

Zainteresowania badawcze:
Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego gór wysokich; problemy typologii i regionalizacji, stabilność środowiska przyrodniczego gór.
Funkcjonowanie krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych.
Konflikty pomiędzy człowiekiem a środowiskiem w obszarach chronionych, antropopresja w środowisku przyrodniczym w górach.
Organizacja i zróżnicowanie krajobrazów w ujęciu globalnym i regionalnym.
Metodologia badań ekologiczno-krajobrazowych.
Człowiek w krajobrazie gór wysokich; zagospodarowanie, turystyka

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.39
e-mail: jaroslaw.balon@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5283

Konsultacje:
w semestrze zimowym 2021/22:
poniedziałki 16:00-16:45
środy 11:00-11:45

Miejsca terenowych prac i studiów badawczych:
Tatry Polskie i Słowackie, polskie i słowackie Karpaty Zachodnie, Australia Centralna, Kaukaz, Andy Południowe, Indie Północne, góry Europy (Alpy, Pireneje, Góry Betyckie, Apeniny, Karpaty Południowe i Wschodnie, Bałkany, Góry Dynarskie, Prokletje, Pirin, Riła, Olimp)

Inne:
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu; od 2007 członek Zarządu PAEK.
członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, członek Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP
przewodnik tatrzański I klasy, członek Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie, organizator kursów przewodników tatrzańskich, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Przewodnika Tatrzańskiego, członek PTTK.
przewodnik górski, członek Europejskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich UIMLA

Wybór publikacji naukowych:
Balon J., 2000, Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach, [w:] M. Pietrzak (red.), Granice krajobrazowe, podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 7, Poznań, s. 33-48. pdf

Balon J., 2000, Piętra fizycznogeograficzne Polskich Tatr, Prace Geogr. 105. Kraków, s. 211-233. pdf

Balon J., 2001, The influence of the extreme snowfall (January1999) on the functioning of the high mountains environment of the Horcones Valley in Southern Andes, Ekologia (Bratislava), v. 20, Supplement 3/2001, Bratislava, s. 133-140.

Balon J., Desperak J., 2003, Tablice geograficzne, Świat Książki, PARK, Warszawa, 692 stron.

Balon J., 2007, Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 19, s. 25-33. pdf

Balon J., 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, IGiGP UJ, Kraków, 262 stron.

Balon J., 2009, Porządki przestrzenne – syntetyczna wizja krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu XXIII, s. 61-70. pdf

Balon J., 2011, Four dimension of landscape in mountains areas, The Problem of Landscape Ecology XXX, s. 39-44.

Balon J., Jodłowski M., 2012, Landscape organization in the non-glaciated high-mountain ranges in Europe; [w:] Churski P. (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 65-82. pdf

Balon J., Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, ss. 140.