Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ

PUBLIKACJE 2008-2018

2018

Hibner J., Taczanowska K., Zięba A., Brandenburg Ch., Muhar A., Balon J., 2018,
Visitor profiling for cable car mountain destinations as a basis for protected area management: a case study of the summer season in the Tatra Mountains at Kasprowy Wierch (Poland) and Skalnaté Pleso (Slovakia), Eco.mont 10/1, s. 24-35.

Balon J., Jodłowski M., 2018, Problemy i zasady metodyczne regionalizacji fizycznogeograficznej obszarów górskich, Prace Geograficzne PAN, nr 266, s. 109-116.

Balon J., Jodłowski M., Kraż P., 2018, Mikroregiony fizycznogeograficzne Tatr Zachodnich, Prace Geograficzne PAN, nr 266, s. 225-234.

Solon J, Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K, Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data; Geographia Polonica, vol. 91, ss. 2, pp. 143-170.

Balon J., Cyło A., Fac I., Jakiel M., Kłapyta P., Kraż P., Maciejowski W., Michniewski A., Nycz E., Pieniążek A., Rechciński M., Staszewski K., Uliszak R., Więcław-Michniewska J., Zieliński K., 2018, Mała Encyklopedia Karpat. Pogranicze polsko-słowackie; Pro Carpathia, Rzeszów, ss. 383.

2017

Balon J., Gwosdz K., Kozak J., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., 2016,  Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], tom 14. z. 3, s. 375-386.

Rechciński M., Balon J., Grodzińska-Jurczak M., 2017, Dane zastane: ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych, Prace Geograficzne 149, s. 81-100.

2016

Balon J., Jodlowski M., 2016, Grzbiet główny Tatr – studium metodologiczne. [w:] Konieczniak J., Pociask-Karteczka J. (red.), Wierchy wołają, COTG PTTK, Kraków, s. 17-28.

Balon J., Więcław-Michniewska J., Piątek E., 2016, Profil turysty eksplorującego Tatry Reglowe jako przyczynek do badań  percepcji krajobrazu górskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu t. 41, s. 69-80.

2015

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, The Carpathians – physico-geographical regions, [in:] Dąbrowska K., Guzik M. (ed.) Atlas of The Tatr Mountains – Abiotic Nature, Tatra National Park, plate I.1.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, Localization of the Tatra Mountains, [in:] Dąbrowska K., Guzik M. (ed.) Atlas of The Tatra Mountains – Abiotic Nature, Tatra National Park, plate I.2.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, Tatra Mountains – topography [in:] Dąbrowska K., Guzik M. (ed.) Atlas of The Tatr Mountains – Abiotic Nature, Tatra National Park, plate I.3.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, The Tatra Mountains: physico-geographical regions [in:] Dąbrowska K., Guzik M. (ed.) Atlas of The Tatr Mountains – Abiotic Nature, Tatra National Park, plate I.4.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, Types of natural environment, [in:] Dąbrowska K., Guzik M. (ed.) Atlas of The Tatr Mountains – Abiotic Nature, Tatra National Park, plate VII.1.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, Tatry jako region fizycznogeograficzny, [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, t. I Nauki o Ziemi, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego

Balon J., Jodłowski M., Krąż P, 2015, Typy środowiska Tatr w skali przeglądowej, w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, t. I Nauki o Ziemi, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Balon J. Ceklarz K., 2015, Krajobraz wyobrażony w opowiadaniach tatrzańskich [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, t. III Człowiek i Srodowisko, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego

Balon J.,  2015, Rola badań terenowych w tatrzańskich studiach krajobrazowych krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego, Problemy Ekologii Krajobrazu t. 39, s. 15-24.

Balon J., Krąż P., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne  krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 40. s. 77-84.

2014

Balon J., 2014, O dwóch szkołach wyróżniania i klasyfikacji geokompleksów, [w:] Ziaja W., Jodłowski M. (red.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ. Kraków, s. 53-61.

Balon J., Jodłowski M., 2014, Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich – studium metodologiczne; [w:] Ziaja W., Jodłowski M. (red.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ. Kraków, s. 85-106.

Balon J., Maciejowski W., 2014, Typy środowiska przyrodniczego [w:] W. Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowej, wyd. Centrum Kultury w Sułoszowej i IGiGP UJ, Kraków, s. 147-156.

Balon J., Maciejowski W., 2014, Regiony fizycznogeograficzne [w:] W. Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowej, wyd. Centrum Kultury w Sułoszowej i IGiGP UJ, Kraków, s. 157-161.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2014, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, M. Baścik (red.),  TPN, Zakopane, ss.168. (wyd. III, zmienione i uzupełnione).

Jaworska Ewa, Jaworski Piotr, Balon Jarosław, 2014, Kompendium licealisty Biologia, Geografia, Wys. Szkolne PWN, ss. 736.

Żarnowska Barbara, Balon Jarosław, Desperak Jerzy, 2014, Kompedium gimnazjalisty. Biologia. Geografia, Wyd. Szkolne PWN, ss. 480.  

2013

Balon J., 2013, Organizacja krajobrazu w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, www.ekologia-krajobrazu.pl, s. 1-14.

Balon J., 2013, Przemiany krajobrazu jako efekt antropopresji, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, www.ekologia-krajobrazu.pl, s. 1-13.

Balon J. Krąż P., 2013, Ocena jakości krajobrazu – dobór prawidłowych jednostek krajobrazowych, [w:] Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, Warszawa. s. 58-63.

Balon J., 2013, Śpiewając kolędy, Wyd. Ks. Sercanów DEHON, Kraków, ss. 222.

2012

Balon J, Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, ss. 140.

Balon J., 2012, Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich,  Prace Geogr., z. 128., s. 29-44.

Balon J., 2012, Wpływ warunków naturalnych na wystepowanie wypadków w Polskich Tatrach, Prace Geogr, z. 128, s. 97-108.

Balon J., Orechwo P., 2012, Organizacja turystyki na obszarze konfliktu zbrojnego na przykładzie Ladakhu w północnych Indiach, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXIV, s. 13-20.

Balon J., Jodłowski M., 2012, Landscape organization in the non-glaciated high-mountain ranges in Europe; [w:] Churski P. (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 65-82.

2011

Balon J., 2011, Four dimension of landscape in mountains areas, The Problem of Landscape Ecology XXX, s. 39-44.

Balon J., 2011, Wyróżnianie atrybutów atrakcyjności krajobrazu jako metoda oceny obszarów cennych przyrodniczo, Czasopismo Techniczne, z. 17, Architektura z. 6A., s..

Jaworska E., Jaworski P., Balon J., Więcław-Michniewska J., Konieczny- Libik M.,  Góralski G., Konieczny R., Grygier U., 2011, Biologia. Geografia. Kompendium licealisty,  Wyd. Szk. PWN, Warszawa – Bielsko-Biała, ss. 736.

2010

Balon J., 2010, Atrakcyjność krajobrazu, stała czy przygodna?, Problemy Ekologii Krajobrazu XXVII, s. 23-28.

Balon J., Piętak K., 2010, Formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie, Problemy Ekologii Krajobrazu XXVII, s. 399-404.

Balon J., 2010, Typy krajobrazu jako narzędzie gospodarowania środowiskiem przyrodniczym Tatr, [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, tom III Człowiek i środowisko, TPN i PTPNoZ, Zakopane, s. 107-113.

Hibner J., Balon J., 2010, Turyści na Orlej Perci: możliwości, motywacje, opinie, [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, tom III Człowiek i środowisko, TPN i PTPNoZ, Zakopane, s. 35-39.

Krąż P., Balon J., 2010, Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Białki na Podtatrzu, [w:] A.. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, tom I,  Nauki o Ziemi, TPN i PTPNoZ, Zakopane, s. 77-82.

Kutrzeba B., Balon J., 2010, Projekt szlaku dydaktycznego w Dolinie Bystrej i Olczyskiej, [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, tom III Człowiek i środowisko, TPN i PTPNoZ, Zakopane, s. 129-131.

Balon J., Więcław-Michniewska J., 2010, Trener* Geografia, Wyd. Szk. PWN, Warszawa – Bielsko-Biała. ss. 220.

Balon J., 2010, Geografia na skróty,  Wyd. Szkolne PWN, ss. 96.

2009

Balon J., Więcław-Michniewska J., 2009, Problemy krajobrazowe miasta Wysokie Tatry na Słowacji, Problemy Ekologii Krajobrazu XXII, 179-188.

Balon J., 2009, Porządki przestrzenne – syntetyczna wizja krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu XXIII, s. 61-70.

2008

Balon J., Jodłowski M., Pociask-Karteczka J. 2008, Sposoby zapobiegania degradacji  wód Morskiego Oka  [w:] J. Partyka, J. Pociask-Karteczka (red.), Wody na obszarach chronionych, IGiGP, OPN, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków , s. 325-328.

PUBLIKACJE PRZED ROKIEM 2008

Rozprawa doktorska

Balon J., 1993, Struktura i funkcjonowanie polskiej części zlewni Białki w Tatrach, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 196 stron.

Oryginalne opublikowane prace twórcze

Balon J., 1983, Typy stoków urwistych w Tatrach Wysokich, Czasop. Geogr. LIV, z. 1, s. 55-63.

Balon J., 1983, Rodzaje i formy antropogenicznej degradacji stoku jako efekt taternictwa, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Tom 4, nr 1, s. 71-81.

Balon J., 1985, Morfologia i współczesne modelowanie Kings Canyonu (Australia Centralna), Wszechświat 4, s. 77-80.

Balon J., Malara H., 1988, Fizycznogeograficzna metoda oceny zagrożenia gleb przez erozję, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 7, s. 143-158. 1.

Balon J., 1989, Wpływ taternictwa na morfologię ścian w Dolinie Gąsienicowej, Czasop. Geogr. XX, z.1, s. 17-30. 1.

Balon J., 1991, Struktura środowiska przyrodniczego Doliny Roztoki (Tatry Wysokie), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 83, s. 87-103.

Balon J., 1991, Piętrowość w środowisku przyrodniczym Tatr, Czasop.Geogr., L XII. z.. 4, s. 283-299.

Balon J., 1991, Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze zlewni górskiej, Folia Geographica, Ser.Geogr.-Physica, vol. XXII, s. 103-122.

Balon J., 1991, From the methodology of distinguisihing of vertical zones in the Tatra Mts. [w:] Theory and practice in landscape ecology, IX International Symposium on Problems of Landscape, Ecological Research, Dudince 1991, s. 199-208.

Balon. J., Malara H., 1993, Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze ziemi myślenickiej, [w:] Monografia Ziemi Myślenickiej t. 3, Geografia, Universitas, Kraków, s. 117-128.

Balon J., German K., Malara H., 1994, Zaśmiecenie środowiska wiejskiego w Karpatach Polskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z.37, Kraków, s. 203-215.

Balon J., 1995, The upper forest limit in the Tatra Mountains as a physico-geographical line, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 98, s. 171-187.

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne [w:] Warszyńska J. (red.) Karpaty Polskie, UJ, Kraków, s. 117-130.

Balon J., 1996, Północna granica Tatr (studium fizycznogeograficzne), [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, tom I, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane, s. 182-185.

Balon J., 1996, Próba identyfikacji konfliktów człowiek-środowisko na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek; tom III, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane, s. 38-40.

Balon J., 2000, Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach, [w:] M. Pietrzak (red.), Granice krajobrazowe, podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu VII, Poznań., s. 33-48. pdf

Balon J., 2000, Piętra fizycznogeograficzne Polskich Tatr, Prace Geogr. UJ 105. Kraków, s. 211-233.pdf

Balon J., 2001, The influence of the extreme snowfall (January1999) on the functioning of the high mountains environment of the Horcones Valley in Southern Andes, Ekologia, 20, Suppl 3/2001, Bratislava, s. 133-140. (lista filadelfijska)

Balon J., 2001, Physicogeographical regionalization of the Tatra National Park (Poland), Ekologia (Bratislava), 20, Suppl. 4/2001, s. 116-122. (lista filadelfijska)

Balon J., 2001, Podatność geosystemów górskich na zmiany antropogeniczne na przykładzie Doliny Białki w Tatrach, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, PAEK, Kraków, s. 764-771.

Balon J., 2001, Regionalne zróżnicowanie współczesnych przemian środowiska przyrodniczego w Tatrach, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, PAEK, Kraków, s. 756-763.

Balon J., German K., 2001, Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, PAEK, Kraków, s. 23-27.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W., 2001, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, PAEK, Kraków, s. 553-561.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2001, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, M. Baścik (red.), TPN, Zakopane, ss.120.

Balon J., 2002, Pasowość fizycznogeograficzna Polskich Tatr [w:] Górka Z., Jelonek A. (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG, IGiGP UJ i IG AP, s. 111-116.

Balon J., 2002, Górna granica kosodrzewiny jako wskaźnik stabilności geosystemu Tatr, [w:] Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane, s. 131-137.

Balon J., 2002, Antropogeniczne przemiany środowiska w Tatrach na przykładzie zlewni Białki, [w:] Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane, s. 341-347.

Balon J., 2002, Regionalne zróżnicowanie konfliktów człowiek-środowisko na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Partyka J. (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Ojców, s. 715-722.

Balon J., 2003, Antropopresja turystyczna w Tatrach Wysokich powyżej górnej granicy lasu. Analiza porównawcza Polska – Słowacja [w:] Pietrzak M. (red.) Krajobraz – Turystyka – Ekologia, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XI, s. 67-72.

Balon J., Kroh P., 2003, Wpływ turystyki letniej na krajobraz doliny Horcones (Andy Południowe, Argentyna) [w:] Pietrzak M. (red.) Krajobraz – Turystyka – Ekologia, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XI, s. 73-84.

Balon J., 2004, Badania stabilności środowiska przyrodniczego jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach, [w:] Kistowski M. (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń w progu integracji Polski z Unią Europejską. Problemy Ekologii krajobrazu, t. XIII, s. 243-250. pdf

Balon J., 2004, O trudnościach zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w obszarze wysokogórskim, [w:] A. Cieszkowska (red.), Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, 14, 168-175. pdf

Balon J., 2004, Large mountain systems as physiogeographical barriers, Ekologia (Bratislava), 23, Suppl. 1, 5-14. (lista filadelfijska)

Balon J., 2005, Spatial order in the natural environment of the Polish Tatra Mts., [w:] B. Obrębska-Starkel, K. German (red.), Structure of the natural environment – sustainable development, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 115, 19-29. pdf

Balon J., 2005, Miejsce i rola kościołów w krajobrazie polskiego Podtatrza, [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.) Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVII, Wrocław, s. 183-193.

Balon J., German K., 2005, Kościoły w środowisku geograficznym Podhala [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 137-150.

Balon J., Jodłowski M., 2005, Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko-słowackiego, [w:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 12, s. 69-76. pdf

Balon J., Maciejowski W., 2005, Wpływ huraganowego wiatru z dnia 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu Tatr, [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.) Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVII, Wrocław, s. 92-100. pdf

Jodłowski M., Balon J., 2005, Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych, [w:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 12, s. 59-68. pdf

Balon J., 2006, Stability of the natural environment as a subject of geoecological research, [w:] Regional Landscape-Ecological Studies, The Problems of Landscape Ecology, vol. XVI/1, Warszawa, s. 101-114. pdf

Balon J., 2006, Wpływ piętrowości na stabilność środowiska przyrodniczego w Karpatach Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, [w:] A. Kotarba (red.) Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. I, Zakopane – Kraków 2006,. s. 51-58.

Balon J., 2006, Koncepcja matryce – płaty – korytarze w badaniach środowiska przyrodniczego Tatr [w:] A. Kotarba (red.) Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. I, Zakopane – Kraków 2006 s. 67-71.

Balon J., 2006, Krajobrazy kulturowe w wysokich górach – problemy metodologiczne [w:] Wołoszyn W. (red.), Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu – t. XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS. Lublin, s. 27-35.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, M. Baścik (red.), TPN, Zakopane, ss.168. (wyd. II).

Balon J., 2007, Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX, s. 25-33. pdf

Balon J., German K., 2007, Struktura krajobrazu jako wyraz odrębności fizycznogeograficznej Bramy Krakowskiej, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 371-281.

Balon J., 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, IGiGP UJ, Kraków, ss. 262.

Balon J., Dworzak T., German K., Jodłowski M., Tłuszcz T., 2007, Struktura środowiska przyrodniczego [w:] I. Jędrychowski (red.) Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, UJ, IGiGP. Kraków, s. 52-53.

Podręczniki, skrypty

Balon J., Desperak J., 2003, Tablice geograficzne, Świat Książki, PARK, Warszawa, ss. 692.

Balon J., Desperak J., 2005, Tablice geograficzne, wyd II, Park Edukacja; Bielsko-Biała, ss. 398.

Opracowania monograficzne w encyklopediach

Balon J., 1995, Australia i Oceania. Wiadomości ogólne, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 9.

Balon J., 1995, Australia. Wiadomości ogólne, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 15-16.

Balon J., 1995, Australia. Ukształtowanie poziome, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 17-21.

Balon J., 1995, Australia. Budowa geologiczna, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 21-24.

Balon J., 1995, Australia. Rzeźba, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 24-28.

Balon J., 1995, Australia, Ochrona przyrody – Parki Narodowe, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 46-49.

Balon J., 1995, Nowa Zelandia. Wiadomości ogólne. Ukształtowanie poziome. Budowa geologiczna. Rzeźba, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 123-125.

Balon J., 1995, Nowa Zelandia. Krainy geograficzne. Ochrona przyrody – Parki Narodowe, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 129- 133.

Balon J., Górka Z., 1995, Stany australijskie [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom I Australia, OPRESS Kraków, s. 102-113.

Balon J., 1996, Grenlandia, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom IV Ameryka Północna, OPRESS Kraków, s. 420-423.

Balon J., 1996, Europa. Wiadomości ogólne, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom V Europa, OPRESS Kraków, s. 10-11.

Balon J., 1996, Europa. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom V Europa, OPRESS Kraków, s. 60-67.

Balon J., 1996, Islandia, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom V Europa, OPRESS Kraków, s. 307-311.

Balon J., 1997, Azja. Ukształtowanie poziome, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom VI Azja, OPRES Kraków s. 24-31.

Balon J., 1997, Azja. Krainy fizycznogeograficzne, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom VI Azja, OPRES, Kraków s. 77-93.

Balon J., 1997, Wiadomości ogólne, 1997, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom IX Ziemia, OPRES Kraków s. 10-19.

Balon J., 1997, Arktyka [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom IX Ziemia, OPRES Kraków s. 177-189.

Balon J., 1997, Polska. Regiony fizycznogeograficzne, 1997, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom X Polska, OPRES Kraków, s. 133-145.

Balon J., 1998, Afryka. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Typy rzeźby, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Afryka, FOGRA, Kraków, s. 32, 35-37, 39-40, 43-57, 70-72, 84-94.

Balon J., 1998, Ameryka Północna. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Rzeźba wybranych obszarów, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Północna, FOGRA, Kraków, s. 30-31, 32-33, 34, 36, 38-40, 43-44, 45-49, 50-56, 69, 71-72, 74, 83-94.

Balon J., 1999, Ameryka Południowa. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Rzeźba wybranych obszarów, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Południowa, FOGRA, Kraków, s. 28, 31-32, 35, 36, 38-40, 42-51, 64-66, 76-85.

Balon J., 1999, Australazja. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Rzeźba wybranych obszarów, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Australazja. Antarktyda. FOGRA, Kraków, s. 36, 38-40, 42-44, 47-50, 54- 62, 74, 77-78, 80, 88-100.

Balon J., 2000, Azja. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Rzeźba wybranych obszarów, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Azja Część 1, FOGRA, Kraków, s. 44, 46-48, 50-52, 56-58, 63-72, 75, 91-92, 94, 108-124.

Balon J., 2000, Europa. Środowisko przyrodnicze: Ukształtowanie pionowe, Tektonika, Stratygrafia, Rzeźba wybranych obszarów, Współczesne procesy morfogenetyczne, Gleby, Roślinność, Piętrowość środowiska przyrodniczego, Regiony fizycznogeograficzne, Typy środowiska przyrodniczego, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Europa Część 1, FOGRA, Kraków, s. 46-47, 48-49, 52-54, 56, 57, 62-70, 71, 87-92, 102-118.

Balon J., 2001, Bałtyckie Pojezierza, Wielka Encyklopedia PWN, tom 3, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, s. 164-165.

Balon J., 2001, Polska. Środowisko przyrodnicze: podrozdziały: Wprowadzenie, Ukształtowanie poziome i pionowe, Budowa środowiska, Wartości środowiska, [w:] R. Mydel (red), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, 19-21, 22-24, 27-38, 40-46, 51.

Balon J., 2001, Polska. Organizacja środowiska [w:] R. Mydel (red), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 46-50, 92-94, 96.

Balon J., Więcław J., 2001, Nowy podział administracyjny Polski, [w:] Z. Górka (red.), Encyklopedia geograficzna świata, Suplement, OPRES, Kraków, s. 282-375.

Balon J., 2002, Europa, Wielka Encyklopedia PWN, tom 8, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, s. 414-422, 424-427, 430-432, 434-435.

Balon J., 2002, Iberyjski Półwysep, Wielka Encyklopedia PWN, tom 12, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, s. 551-552.

Balon J., 2002, Województwo dolnośląskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 15-17.

Balon J., 2002, Województwo kujawsko-pomorskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 37-39.

Balon J., 2002, Województwo lubelskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 55-57.

Balon J., 2002, Województwo lubuskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 75-78.

Balon J., 2002, Województwo łódzkie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 91-92.

Balon J., 2002, Województwo małopolskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 109-112.

Balon J., 2002, Województwo mazowieckie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 131-133.

Balon J., 2002, Województwo opolskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 153-155.

Balon J., 2002, Województwo podkarpackie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 169-171.

Balon J., 2002, Województwo podlaskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 189-191.

Balon J., 2002, Województwo pomorskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 207-209.

Balon J., 2002, Województwo śląskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 227-229.

Balon J., 2002, Województwo świętokrzyskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 247-249.

Balon J., 2002, Województwo warmińsko-mazurskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 265-267.

Balon J., 2002, Województwo wielkopolskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 285-286.

Balon J., 2002, Województwo zachodniopomorskie. Środowisko przyrodnicze: Budowa geologiczna, Ukształtowanie terenu, Klimat, Wody, Gleby, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 305-307.

Balon J., 2003, Karpaty, Wielka Encyklopedia PWN, tom 13, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, s. 328-332.

Balon J., 2003, Główny Szlak Beskidzki, Orla Perć, Szlak Orlich Gniazd, [w:] R. Mydel (red.) Atlas Polski, tom 3 Turystyka i rekreacja; wyd. FOGRA, Kraków, s. 234-249

Mapy – plansze w encyklopediach

Balon J., 1998, Gleby [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 57.

Balon J., 1998, Piętrowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Afryka, FOGRA, Kraków, s. 85.

Balon J., 1998, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Afryka, FOGRA, Kraków, s. 88-89.

Balon J., 1998, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 44.

Balon J., 1998, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 39.

Balon J., 1998, Typy rzeźby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 45.

Balon J., 1998, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Afryka, FOGRA, Kraków, s. 91.

Balon J., 1998, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 55.

Balon J., 1998, Zmiany krajobrazu naturalnego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Afryka, FOGRA, Kraków, s. 93.

Balon J., Kozak J., 1998, Góry fałdowe Afryki, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 50.

Balon J., Kozak J., 1998, Próg Dolnej Gwinei, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 47.

Balon J., Kozak J., 1998, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 71.

Balon J., Kozak J., 1998, Sahara Środkowa, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 49.

Balon J., Kozak J., 1998, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 35.

Balon J., Kozak J., 1998, Wyżyna Wschodnioafrykańska, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 51.

Balon J., Kozak J., 1998, Zapadlisko Afar, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 53.

Balon J., 1998, Gleby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 55.

Balon J., 1998, Piętrowość środowiska przyrodniczego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Północna., FOGRA, Kraków, s. 85.

Balon J., 1998, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Północna, FOGRA, Kraków. s. 88-89.

Balon J., 1998, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 39.

Balon J., 1998, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 36.

Balon J., 1998, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Północna. FOGRA, Kraków, s. 91.

Balon J., 1998, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 53.

Balon J., 1998, Zmiany krajobrazu naturalnego [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Północna. FOGRA, Kraków, s. 93.

Balon J., Kozak J., 1998, Appalachy, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 46.

Balon J., Kozak J., 1998, Kordyliery Poludniowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 51.

Balon J., Kozak J., 1998, Kordyliery Północne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 47.

Balon J., Kozak J., 1998, Kordyliery Środkowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 48.

Balon J., Kozak J., 1998, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 71.

Balon J., Kozak J., 1998, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 31.

Balon J., Kozak J., 1998, Wielka Kotlina, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 49.

Balon J., Kozak J., 1998, Wschodni Labrador, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Północna. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 45.

Balon J., 1999, Gleby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 51.

Balon J., 1999, Piętrowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Południowa, FOGRA, Kraków, s. 77.

Balon J., 1999, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Południowa, FOGRA, Kraków, s. 80-81.

Balon J., 1999, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 39.

Balon J., 1999, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Poludniowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 35.

Balon J., 1999, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Południowa, FOGRA, Kraków, s. 83.

Balon J., 1999, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 49.

Balon J., 1999, Zmiany krajobrazu naturalnego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Ameryka Południowa, FOGRA, Kraków, s. 85.

Balon J., Kozak J., 1999, Andy Północne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 44.

Balon J., Kozak J., 1999, Andy Środkowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 45.

Balon J., Kozak J., 1999, Patagonia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 47.

Balon J., Kozak J., 1999, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 65.

Balon J., Kozak J., 1999, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 31.

Balon J., Kozak J., 1999, Wyżyna Brazylijska, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 43.

Balon J., Kozak J., 1999, Wyżyna Gujańska, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Ameryka Południowa. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 42.

Balon J., 1999, Gleby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 61.

Balon J., 1999, Piętrowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Australazja. Antarktyda, FOGRA, Kraków, s. 89.

Balon J., 1999, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Australazja. Antarktyda, FOGRA, Kraków, s. 92-93.

Balon J., 1999, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 49.

Balon J., 1999, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas FOGRA, Kraków, s. 43.

Balon J., 1999, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Australazja. Antarktyda, FOGRA, Kraków, s. 97.

Balon J., 1999, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 59.

Balon J., Kozak J., 1999, Australia Południowo-Wschodnia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 56.

Balon J., Kozak J., 1999, Nowa Gwinea, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 57.

Balon J., Kozak J., 1999, Nowa Zelandia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 55.

Balon J., Kozak J., 1999, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 77.

Balon J., Kozak J., 1999, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 39.

Balon J., Kozak J., 1999, Wybrzeża, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 36.

Balon J., Kozak J., 1999, Wyspy koralowe Polinezji, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 47.

Balon J., Maciejowski W., 1999, Zmiany krajobrazu i zagrożenia środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Australazja. Antarktyda. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 99.

Balon J., 2000, Polska. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Maciejowski W., Uliszak R. (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, t. XI – Atlas Polski, OPRES, s. 58-59.

Balon J., 2000, Polska. Typy krajobrazu naturalnego, [w:] Maciejowski W., Uliszak R. (red.) Encyklopedia Geograficzna Świata, t. XI – Atlas Polski, OPRES, s. 60.

Balon J., 2000, Gleby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 75.

Balon J., 2000, Piętrowość środowiska, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Azja Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 109

Balon J., 2000, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Azja Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 112-115.

Balon J., 2000, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 57.

Balon J., 2000, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 51.

Balon J., 2000, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Azja Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 120-121.

Balon J., 2000, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 73.

Balon J., 2000, Zmiany krajobrazu naturalnego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Azja Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 123.

Balon J., Kozak J., 2000, Bliski Wschód, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 65.

Balon J., Kozak J., 2000, Kamczatka, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 71.

Balon J., Kozak J., 2000, Kaukaz, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 66.

Balon J., Kozak J., 2000, Pamir, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 67.

Balon J., Kozak J., 2000, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 92.

Balon J., Kozak J., 2000, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 47.

Balon J., Kozak J., 2000, Wielkie delty, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 63.

Balon J., Kozak J., 2000, Wysychanie Jeziora Aralskiego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 127.

Balon J., Kozak J., 2000, Wyżyna Tybetańska i Himalaje, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Azja Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 68-69.

Balon J., 2000, Gleby, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 71.

Balon J., 2000, Piętrowość środowiska, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Europa Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 103.

Balon J., 2000, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Europa Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 108-111.

Balon J., 2000, Stratygrafia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 57.

Balon J., 2000, Tektonika, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 53.

Balon J., 2000, Typy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Europa Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 114-115.

Balon J., 2000, Współczesne procesy morfogenetyczne, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 69.

Balon J., 2000, Zmiany krajobrazu naturalnego, [w:] Mydel R., Groch J. (red.) Przeglądowy Atlas Świata, Europa Część 1,. FOGRA, Kraków, s. 117.

Balon J., Kozak J., 2000, Alpy i Apeniny, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 67.

Balon J., Kozak J., 2000, Góry Skandynawskie i Islandia, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 63.

Balon J., Kozak J., 2000, Karpaty i Bałkany, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 65.

Balon J., Kozak J., 2000, Półwysep Iberyjski, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 64.

Balon J., Kozak J., 2000, Roślinność, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 89.

Balon J., Kozak J., 2000, Ukształtowanie pionowe, [w:] Mydel R., Groch J. (red.), Europa Część 1. Przeglądowy Atlas Świata, FOGRA, Kraków, s. 48-49.

Balon J., 2001, Stosunki hipsometryczne, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 58-59.

Balon J., 2001, Elementy środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 66-67.

Balon J., 2001, Budowa geologiczna, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 68.

Balon J., 2001, Typy rzeźby, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 69.

Balon J., 2001, Wybrane cechy klimatu, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 73.

Balon J., 2001, Układy sieci rzecznej, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 75.

Balon J., 2001, Największe jeziora Polski, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 76.

Balon J., 2001, Gleby, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 78.

Balon J., 2001, Typy krajobrazu, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 87.

Balon J., 2001, Regiony fizycznogeograficzne Polski, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 88-91.

Balon J., 2001, Przejściowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 92-93.

Balon J., 2001, Pasowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 94.

Balon J., 2001, Piętrowość środowiska przyrodniczego, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 96.

Balon J., 2001, Wartości środowiska, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 98-100.

Balon J., Kozak J., Troll M., 2001, Pasowość środowiska Karpat, [w:] Mydel R. (red.), Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka, FOGRA, Kraków, s. 95.

Balon J., 2002, Województwo dolnośląskie. Regiony fizycznogeograficzne,. [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 25.

Balon J., 2002, Województwo kujawsko-pomorskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 44.

Balon J., 2002, Województwo lubelskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 64.

Balon J., 2002, Województwo lubuskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 82.

Balon J., 2002, Województwo łódzkie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 98.

Balon J., 2002, Województwo małopolskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 120.

Balon J., 2002, Województwo mazowieckie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 139.

Balon J., 2002, Województwo opolskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 160.

Balon J., 2002, Województwo podkarpackie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 178.

Balon J., 2002, Województwo podlaskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 196.

Balon J., 2002, Województwo pomorskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 216.

Balon J., 2002, Województwo śląskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 235.

Balon J., 2002, Województwo świętokrzyskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 256.

Balon J., 2002, Województwo warmińsko-mazurskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 274.

Balon J., 2002, Województwo wielkopolskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 293.

Balon J., 2002, Województwo zachodniopomorskie. Regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 312.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo dolnośląskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 26.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo kujawsko-pomorskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 45.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo lubelskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 65.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo lubuskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 83.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo łódzkie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 99.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo małopolskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 121.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo mazowieckie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 140.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo opolskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 161.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo podkarpackie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 179.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo podlaskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 197.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo pomorskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 217.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo śląskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 236.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo świętokrzyskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 257.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo warmińsko-mazurskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 275.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo wielkopolskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 294.

Balon J., Maciejowski W., 2002, Województwo zachodniopomorskie. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska, [w:] R. Mydel, J. Balon (red.) Atlas Polski, t. 2 Województwa, FOGRA, Kraków, s. 313.

Streszczenia konferencyjne

Balon J., 1994, Man-environment conflicts in the Tatra National Park, [w:] Environment and quality of life in Central Europe: Problems of transition, Regional Conference of the International Geographical Union, Prague, Conference abstracts, s. 7.

Balon J., 1995, Północna granica Tatr (stadium fizycznogeograficzne), [w:] I Ogólnopolska Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Czlowiek, Zakopane 6-9 X 1995, s. 7.

Balon J., 1995, Próba identyfikacji konfliktów człowiek-środowisko na obszarze tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] I Ogólnopolska Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Czlowiek, Zakopane 6-9 X 1995, s. 49.

Balon J., 2000, Antropogeniczne przemiany środowiska w Tatrach na przykładzie zlewni Białki, [w:] Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Przyroda Tatrzanskiego Parku Narodowego a Człowiek, II Ogólnopolska Konferencja, Zakopane, s. 85.

Balon J., 2000, Górna granica kosodrzewiny jako wskaźnik stabilności geosystemu Tatr [w:] Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Przyroda Tatrzanskiego Parku Narodowego a Człowiek, II Ogólnopolska Konferencja, Zakopane, s. 13.

Balon J., 2000, Influence of the extreme snowfall of January 1999 on the functioning of the high-mountains environment of the Horcones Valley (South Andes). [w:] 12th International Symposium „Protected areas and landscape ecological research”, 7-11 November in Stará Lesná, Eds. M. Varąavová, P. Barancok, Bratislava, Abstracts, s. 37-38.

Balon J., 2000, Physicogeographical regionalization of the Tatra National Park (Poland), [w:] 12th International Symposium „Protected areas and landscape ecological research”, 7-11 November in Stará Lesná, Eds. M. Varąavová, P. Barancok, Bratislava, Abstracts, s.120.

Balon J., Ziaja W., 2000, Regional differentiation of landscape modification in the Polish Carpathians. [w:] Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference material. J. Brandt, B. Tress, G. Tress, eds. Centre for Landscape Research, Roskilde (Dania), s. 241-242.

Balon J., 2001, Podatność na zmiany geosystemów górskich na przykładzie Doliny Białki w Tatrach, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, IGiGP. Kraków, s. 10.

Balon J., 2001, Regionalne zróżnicowanie współczesnych przemian środowiska w Tatrach, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, IGiGP. Kraków, s. 11.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W., 2001, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, PAEK, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków 17-18 maja 2001, s. 12.

Balon J., Jodłowski M., 2002, Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko – słowackiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych”, Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002, s. 8,

Jodłowski M., Balon J., 2002, Pogranicze polsko – słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych”, Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002, s. 7.

Balon J., 2003 Badania stabilności środowiska jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach, [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Jubileuszowa Konferencja Naukowa PAEK, Gdańsk – Starbienino 22-24 maja 2003, s. 11.

Balon J., 2003, Landscape boundary research as the basis for the investigation of the stability of mountain environment, [w:] Krnacova Z., Hrnciarova T., Dobrovodska M. (eds.), Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September – 3 October 2003, Mojmirovce, Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, s. 10.

Balon J., 2003, Large mountain systems as physicogeographical barriers, [w:] Krnacova Z., Hrnciarova T., Dobrovodska M. (eds.), Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September – 3 October 2003, Mojmirovce, Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, s. 11.

Balon J., 2003, O trudnościach zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w obszarze wysokogórskim [w:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – zalety i ograniczenia koncepcji” Warszawa 23-25 X 2003, SGGW, PAEK, s. 11.

Balon J., 2005, Stabilność środowiska przyrodniczego jako przedmiot badań geoekologii, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 17-18.

Balon J., 2005, Miejsce i rola kościołów w krajobrazie polskiego Podtatrza, [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu – studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, PAEK, IGiRR UW, Wrocław, 32-33.

Balon J., Maciejowski W., 2005, Wpływ huraganowego wiatru z dnia 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu Tatr, [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 34.coco

Balon J., 2006. Krajobrazy kulturowe w wysokich górach – problemy metodologiczne [w:] Janicki R. [red.] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Konf. UMCS i PAEK, Kazimierz Dolny 1-3.06.2006, s. 4-5.

Balon J., 2006, Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu [w:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i strategicznym, Konf. UG i PAEK, Gdańsk-Sobieszewo 21-24 września 2006, s. 15.

Balon J., 2006, Patches and corridors in the highest massifs of the Carpathian Mts., [w.:] Implementation of Landscape Ecology in new and changing conditions, The 14th International Symposium of Landscape Ecology Research, 4-7 October Stara Lesna, Slovakia, s. 14.

Balon J., Jodłowski M., 2006, New physicogeographical division of the Polish – Slovak borderland [w.:] Implementation of Landscape Ecology in new and changing conditions, The 14th International Symposium of Landscape Ecology Research, 4-7 October Stara Lesna, Slovakia, s. 58.

Balon J., Maciejowski W., 2006, The geoecological view of VELKA KALAMITA in the Tatra Mts. [w.:] Implementation of Landscape Ecology in new and changing conditions, The 14th International Symposium of Landscape Ecology Research, 4-7 October Stara Lesna, Slovakia, s. 58-59.

Balon J., 2007, Wyróżnianie stref krajobrazowych – problemy metodologiczne, [w:] Klasyfikacja krajobrazu – teoria i praktyka, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 15-17.06.2007.

Balon J., 2007, Porządki przestrzenne – syntetyczna koncepcja krajobrazu, [w:] Balon J., Maciejowski W. (red.) , 2007, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekologia Krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne, Bukowina Tatrzańska 11-14 IV 2007, Materiały konferencyjne, Kraków, s. 6.

Opracowania popularno-naukowe i dydaktyczne

Balon J., 1981, Typologia ścian skalnych Tatr, [w:] Przew. XVIII Zjazdu SKNG-Zakopane, s. 20-21.

Balon J., 1982, Wpływ działalności taterników na środowisko skalne, Taternik, Rocz. 1982, z. 1, s. 29-30.

Balon J., 1982, Geografowie w górach centralnej Australii, Wierchy, Rocz. 51, s. 249-252.

Balon J., 1997, W Wielkich Górach Wododziałowych, Informator PTG, oddz. w Krakowie, s. 49-52.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 1998, Dolina Kościeliska, przewodnik wycieczki, [w:] Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia Kraków-Zakopane, s. 26.

Balon J., 2001, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie” Kraków, 17-18 maja 2001, Biul. Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu 15/16(8), s. 1-3.

Balon J., 2001, Północna granica Tatr, Maćkowa Perć 2/2, Kraków, s. 20-25.

Balon J., 2002, Tatry Słowackie i Słowacki Raj, [w:] Przewodnik wycieczkowy 51 Zjazdu PTG Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, PTG, IGiGP UJ i IG AP, s. 1-16 .

Balon J., 2003, W dolinie Horcones (Andy Południowe, Argentyńskie), [w:] Górka Z., Więcław J. (red.) Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, PTG Oddz. w Krakowie, s. 42-46.

Balon J., 2003, Wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka na przykładzie Chile [w:] Górka Z., Więcław J. (red.) Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, PTG Oddz. w Krakowie, s. 74-79.

Balon J., 2003, Regiony fizycznogeogeograficzne TPN. Część I Tatry Wysokie, Maćkowa Perć 6/2, s. 9-14.

Balon J., 2004, Regiony fizycznogeogeograficzne TPN. Część II Tatry Zachodnie, Maćkowa Perć 7/2, s. 18-24.

Balon J., 2004, Regiony fizycznogeogeograficzne TPN. Część III Tatry Reglowe i Podhale, Maćkowa Perć 8/2, s. 23-30.

Balon J., 2005, Konflikty człowiek-środowisko na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Maćkowa Perć, 2 (10), KPT im. M. Sieczki, Kraków, s. 27-30.

Balon J., Wójtowicz M., 2005, SMS Geografia, Park Edukacja, Bielsko-Biała, stron 96.

Recenzje

Balon J., 1986, Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wierchy, Rocznik 55, s. 353-358.

Balon J., 1992, Mieczysław Klimaszewski Rzeźba Tatr Polskich, Wierchy, Rocznik 58.

Hasła w encyklopediach

Encyklopedia Geograficzna Świata 1995-97, tomy I, II, III, IV, V, VI, IX, OPRES (od VI tomu OPRES). Kraków, łącznie 468 haseł.

Popularna Encyklopedia Powszechna, 1995-97, 14 tomów: K-Ż. FOGRA. Kraków, łącznie 1730 haseł.

Encyklopedia Polski. 1996, Kluszczyński, Kraków, 120 haseł.

Popularna Encyklopedia A-Z, 1997, Kluszczyński, Kraków. 458 haseł.

Ilustrowana Encyklopedia dla dzieci i młodzieży, 2007, 3 tomy, Kluszczyński, Kraków, łącznie 156 haseł.

Przeglądowy Atlas Świata, 1998-2000, tomy I-VI, Glosariusz, łącznie 221 haseł FOGRA, Kraków.

Popularna Encyklopedia Powszechna, 2001-2002, 12 tomów: łącznie 2030 haseł, FOGRA, Kraków.

Wielka Encyklopedia PWN, 2001-2005, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, łącznie 569 haseł (nowe lub unacześniane).

Encyklopedia Szkolna. Geografia, 2004, Wyd. Zielona Sowa, 42 hasła.